Укр

Вчителю / вчительці предметів мистецької галузі освіти

News Вчителю / вчительці предметів мистецької галузі освіти
None
  • Анна Петрученя
  • July 20, 2022

Однією з ключових компетентностей, які визначені Державним стандартом базової середньої освіти, є культурна. Ця компетентність «наявність стійкого інтересу до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види мистецтва та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних ідей, почуттів засобами культури і мистецтва».

Мистецька освітня галузь націлена на цілісний розвиток успішної особистості в процесі ознайомлення з надбаннями мистецтва, розвиває особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва, здатность до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Вона сприяє усвідомленню учнями і ученицями їхньої національної ідентичності під час міжкультурної комунікації, розкриттю їх творчого потенціалу та залученню до культурних процесів, що відбуваються  в нашій країні. А отже, що вкрай важливо у теперішній час, освітня галузь «Мистецтво» може сприяти самоідентифікації учнівства як громадян і громадянок України.

Запрошуємо до навчання на ППК і сподіваємося на поповнення програм мистецької галузі на платформі Edway.