Укр

Розвиваємо медіакомпетентність педагогів

News Розвиваємо медіакомпетентність педагогів
None
  • Анна Петрученя
  • Aug. 2, 2022

Ми живемо в iнфoрмaцiйнoму суспiльстві, у якoму оточуюча iнфoрмaцiя фoрмує свiтoгляд, зумoвлює цінінсний вибiр, формує повагу до  фундaментaльних свoбoд особистості, здатність до самореалізації і сaмoвизнaчення. Поширення трaдицiйних ЗМІ тa пoява нових iнтерaктивних медia вiдкрили грoмaдянaм дoступ та створили мoжливiсть oбмiну кoлoсaльними oбсягaми iнфoрмaцiї. Це викликає невідкладну потребу  безперешкoднo oцiнювaти релевaнтнiсть та нaдiйнiсть кoнтенту.

 

Медіаосвіта, як частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури та розвитку меідаграмотності, що мають забезпечити  підготовку особистості до безпечної і ефективної взаємодії із системою сучасних масмедіа. Медіаграмотність і медіакомпетентність нині виступають умовою підтримки демократії, є однією з ключових компетенцій нашого сучасника, а отже – важливою складовою професійної компетентності ​​ педагога.

 

У воєнний час та в умовах післявоєнного відновлення вимоги до рівня медіаграмотності українського вчительства суттєво зростають адже інформаційна війна є потужною зброєю, якій треба ефективно протистояти і вчити цьому учнівство. 

 

 

 

Платформа  Edway  пропонує нашому вчительству такі МПК:

 

 

 

ОБЕРЕЖНО: ІНФОдемія! https://edway.in.ua/uk/mpk/390/detail/

 

Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information» https://edway.in.ua/uk/mpk/377/detail/

 

Медіаосвіта: від інформації до медіапроєкту https://edway.in.ua/uk/mpk/335/detail/

 

Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information» https://edway.in.ua/uk/mpk/330/detail/

 

Медіаграмотність або чому вірити в сучасному інформаційному суспільстві https://edway.in.ua/uk/mpk/174/detail/

 

Школа практичної медіаграмотності https://edway.in.ua/uk/mpk/78/detail/

 

Тож, розвивайте власну і учнівську медіаграмотність.