Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Про мовно-комунікативну компетентність учительства НУШ

  • 11 November 2022, 19:25
  • О. Дегтярьова
  • 947
None

Найважливіший інструмент учительства – слово, а в учительок й учителів Нової української школи – українське слово.

У професійному стандарті вчителя, затвердженому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2020 році, серед професійних компетентностей, якими повинні володіти вчителі й вчительки, окреме місце займає мовно-комунікативна компетентність.

Передусім – це здатність забезпечувати здобуття учнівством освіти державною мовою. Для того, щоб майстерно виконувати освітні задачі, вчительству варто удосконалювати власний рівень володіння мовою, мовну та мовленнєву компетенції, бути в тренді змін, що відбуваються в українській мові, вивчати правопис. 

Пропонуємо до вашої уваги тематичні програми підвищення кваліфікації з удосконалення знань мови та розвитку мовно-комунікативної компетентності:

Пам’ятаймо, мова - це наша потужна зброя!