Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Сиром'ятнікова Оксана. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Школа інформаційно-комунікативних технологій (тьютор Валентина Кодола)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Сиром'ятнікова Оксана
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «НУШ: Створення візуальних (графіка, ментальні мапи, комікси, мультфільми тощо) елементів, мультимедійних презентацій засобами онлайн платформи Сanva та серії інших платформ.»
Кодола Валентина Іванівна Тьютор Школи ІКТ Кодола Валентина Іванівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0201-00395-2022-03190 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/395/detail/
  • Qualification form: дистанційна.
  • Qualification type: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 4.00
  • Volume in ECTS loans: 0.13
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Achieved results: ІКТ, Цифрова освіта, Практичні прийоми. Набуті компетентності після опрацювання : інформаційно-комунікативні, професійні та соціальні.
  • Date of issue: June 28, 2022
Document account: 0201-00395-2022-03190 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"