Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Плужник Юлія
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Підвищення рівня стресостійкості учнівства у воєнний та післявоєнний час»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00403-2022-00704 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/403/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 11.00
  • Volume in ECTS loans: 0.37
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психологічна компетентність
  • Achieved results: Поглиблено розуміння теорії стресу; засвоєно основні поняття з теми, знання про виді реакцій на стрес та стратегії його подолання. Удосконалено методичний інструментарій покращення власного психоемоційного стану та психоемоційного стану учнівства, розвитку стресостійкості, як важливої умови збереження здоров’я. Подальшого розвитку набули уміння створювати безпечний простір; навички самодопомоги та допомоги учнівству в стресовій ситуації в умовах освітнього процесу.
  • Date of issue: Aug. 13, 2022
Document account: 0207-00403-2022-00704 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"