Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Мартинюк Ольга. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-in-a-box
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Мартинюк Ольга
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Спеціальний міні-EdCamp Ternopil School 28 "Школа як центр стійкості у громаді: культурний, соціальний, інноваційний."»
Олександр ЕЛЬКІН Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Лілія ВАВРИНІВ Координаторка події
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0247-01029-2024-51696 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/1029/detail/
Certificate background
  • Qualification form: очна.
  • Qualification type: (не)конференція у форматі EdCamp
  • Volume in hours: 9.00
  • Volume in ECTS loans: 0.30
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, мовленнєва, комунікаційна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, розвиток управлінської компетентності (для керівників …
  • Achieved results: опановано практики мотивації учнівства до навчально-пізнавальної діяльності через моделювання мотиваційного простору, яке ґрунтується на діяльнісному підході, ціннісних орієнтирах та безпечному освітньому середовищі.
  • Date of issue: July 4, 2024
Document account: 0247-01029-2024-51696 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
Partners: