Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Лайфхаки і фішки дистанційного навчання

Розширення знань щодо дистанційних технологій навчання, цифрових інструментів та можливостей використання штучного інтелекту у викладацькій діяльності; опанування практичних кейсів з гейміфікації навчального процесу, застосування креативних підходів.  Розширення можливостей освітян для професійного і особистісного зростання. Програма реалізовується у межах Школи кадрового резерву Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР».

Лайфхаки і фішки дистанційного навчання

Developers / Program Developments:

Команда Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР» у складі: Владислав Акименко, Олена Трибко

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: технології дистанційного навчання в освітньому процесі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

Модуль 6 «Лайфхаки і фішки дистанційного навчання» (14 годин)

 

Час проведення сесій – з 17.00 до 19.00

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:00

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота

Штучний інтелект як партнер 

консультанта/-ки освітньої 

платформи «ПОВІР»: 

вивчаємо нові інструменти

102 05.06.2024

Гейміфікація навчального процесу 

та креативні підходи 

у консультативній роботі 

4 

06.06.2024

07.06.2024

Меми та візуалізація. На кожну 

консультацію та на щодень

4 

11.06.2024

12.06.2024

Сертифікаційна робота (тест)  4до 20.06.2024

СЕРТИФІКАЦІЯ (4 години)

 

Виконання сертифікаційної роботи передбачає виконання теста, що складається із 18 тестових завдань за змістом 5-ти вебінарів. Для успішної сертифікації необхідно надати щонайменше 12 правильних правильних відповідей та навести приклади практичних кейсів з гейміфікації навчального процесу. 

 

учасники та учасниці розширять знання щодо дистанційних технологій навчання, цифрових інструментів та можливостей використання штучного інтелекту у викладацькій  діяльності; опанують практичні кейси з гейміфікації навчального процесу, удосконалить практичний досвід використання візуалізації для розробки навчального контенту.

Покликання на відеозаписи сесій публікується у закритому телеграм-каналі ПОВІР. Інфодошка.