Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Конфлікт: стратегії поведінки в конфліктній ситуації

На тренінгу дізнаєтеся які стратегії поведінки існують та якої стратегії краще дотримуватися у кофліктній ситуації.

Конфлікт: стратегії поведінки в конфліктній ситуації

Developers / Program Developments:

Луцюк Олена Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії.

Main train directions:

 • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

List of professional competencies:

 • Other: Психологічна

 Телеграм канал Перейти за покликанням

 

Значення конфліктів у житті та роботі. 

Причини конфліктів: поняття конфлікту, основні причини виникнення конфліктів, внутрішні та зовнішні фактори, що сприяють конфліктам.

 

 

 

Види конфліктів: типи конфліктів (міжособистісні, внутрішньоособистісні, групові та міжгрупові), характеристики та відмінності різних видів конфліктів, приклади конфліктів у різних сферах життя. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях: основні стратегії поведінки (уникання, пристосування, конкуренція, співпраця, компроміс), їх переваги та недоліки, вибір оптимальної стратегії залежно від ситуації. 

Техніки ефективної комунікації в конфліктних ситуаціях: активне слухання, асертивне вираження думок, управління емоціями. 

Практична частина: рольові ігри та вправи на розвиток стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях, аналіз конкретних ситуацій з життя учасників.

 1. Розуміння причин виникнення конфліктів та їх природи.
 2. Знання основних видів конфліктів і їх характеристик.
 3. Оволодіння різними стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях.
 4. Здатність вибирати оптимальну стратегію поведінки залежно від конкретної ситуації.
 5. Навички ефективної комунікації в конфліктних ситуаціях, включаючи активне слухання та асертивне вираження думок.
 6. Уміння управляти емоціями під час конфліктів.
 7. Здатність аналізувати конфлікти і знаходити шляхи їх вирішення.
 8. Розробка індивідуальних планів дій для управління конфліктами в майбутньому.