Укр

Крок до майстерності

Сприяти розвитку потреби вчитися впродовж всього життя, удосконаленню педагогічної майстерності, мотивації до креативного та творчого підходу в освіті, формуванню спільноти відповідального вчительства.

Subscribe
Developers / Program Developments: Коленченко Олена Анатоліївна
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification forms:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Методист
List of common competencies:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Хімія
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Портрет сучасного вчителя.

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя : етапна рефлексія.

Модуль 3. Креативність як основа  продуктивної діяльності.

Тема 3.1. Проєктна діяльність.

Тема 3.2. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства.

Модуль 4. Встигати за світом: чому важливо вчитись упродовж життя.

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати:

 • отримують мотивацію на успіх;
 •  удосконалять навички навчання  з проектуванням індивідуальної освітньої траекторії;
 • опанують лайфхаки творчо-креативного підходу в освіті;
 • отримують  інструменти емоційно-натхненного вчителювання.