Укр

Правовий порадник керівника

Правова (юридична) допомога керівникам закладів освіти

Subscribe
Правовий порадник керівника
Developers / Program Developments: А.Багінська, магістр, директор гімназії "Либідь" м. Київ; І.Линьова, к пед.н., доцент
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Qualification forms:
 • Онлайн-навчання
Qualification types:
 • Майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
List of common competencies:
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Розвиток управлінської компетентності

Питання для розгляду:

 • порядок зарахування учнів до закладу освіти, формування мережі класів;
 • алгоритм складання, схвалення та затвердження освітніх програм;
 • циклограма наказів з організації освітнього процесу;
 •  порядок написання наказів та розпоряджень директора ;
 • основні питання для розгляду на педагогічних радах упродовж навчального року:
 • порядок підготовки та введення у дію номенклатури справ

Результати навчання:

 • теоретичні знання та практичні уміння щодо підготовки до  навчального року (знання нормативно-правової бази; порядку зарахування учнів до закладу освіти, формування мережі класів, схвалення та затвердження освітніх програм,  порядку написання наказів та розпоряджень директора; основних питань для розгляду на педагогічних радах упродовж навчального року:; порядку підготовки та введення у дію номенклатури справ), 
 • розвиток особистісних компетентностей учасників навчального курсу (критичне мислення, системне мислення)