Укр

Дистанційний курс “Навчання програмуванню граючи”

формування фахової компетентності вчителів інформатики ЗЗСО та викладачів ПТНЗ щодо використання онлайн ресурсів для навчання програмування мовою Python засобами codecombat.com.

Subscribe
Дистанційний курс “Навчання програмуванню граючи”
Developers / Program Developments: Дейнега Лариса Юріївна
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • Цифрова компетентність
Qualification forms:
 • Інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • Курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Інформатика
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
ТЕМА 1. Базові можливості ресурсу codecombat.com. 
Огляд базових можливостей використання ресурсу codecombat.com в освітньому процесі. 2Слухач знає базові можливості використання ресурсу codecombat.com в освітньому процесі. Уміє вибрати потрібні теми для роботи з учнями.
Відмінності ролей учня і вчителя  на сodecombat.com. Функції ресурсу, доступні для акаунту вчителя.2Слухач знає про відмінності ролей учня і вчителя. Уміє створювати акаунт учня і акаунт вчителя. Розрізняє функціональні відмінності роботи під акаунтами учня і вчителя. 
ТЕМА 2. Синтаксис мови програмування Python. Програмна реалізація лінійних алгоритмів.  

Особливості синтаксису мови програмування Python. Розгляд лінійних алгоритмів в  сodecombat.com.

Реалізація розглянутих алгоритмів мовою Python. 

5

Слухач знає особливості синтаксису мови програмування Python.

Уміє скласти лінійний алгоритм і написати його реалізацію мовою  Python.


 

ТЕМА 3. Розробка циклічних алгоритмів. Програмна реалізація циклічних алгоритмів мовою  Python.  

Особливості синтаксису мови Python при написанні циклів. Розгляд циклічних алгоритмів в  сodecombat.com.

Реалізація розглянутих алгоритмів мовою Python. 

6

Слухач знає особливості синтаксису мови програмування Python при написанні циклів.

Уміє скласти циклічний алгоритм і написати його реалізацію мовою  програмування Python.


 

Всього15 год 

Знання: базові можливості використання ресурсу codecombat.com в освітньому процесі; синтаксис мови програмування Python, лінійні та циклічні алгоритми на ресурсі codecombat.com та їх програмна реалізація мовою Python.
Уміння (навички): обирати теми ресурсу codecombat.com відповідно до потреб; складати та описувати лінійний та циклічний алгоритми і написати їх реалізацію мовою Python.