Укр

"Сучасний підхід у підготовці до ЗНО з української літератури"

ознайомити слухачів онлайн-курсу з інноваційними підходами у вивченні української літератури від давнини до сьогодення

Subscribe
Developers / Program Developments: освітній центр «Школа успіху» та автори посібника «Пізнай мистецтво художнього слова! (сучасний підхід у підготовці до ЗНО» (Т. Бутурлим, Л. Король, М. Лисак, Н. Немировська, Т. Панасюк, Л. Пилат, Т. Руденко, І. Турик, А. Харитонова).
Main train directions:
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Qualification forms:
 • Інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • Курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Українська література
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Надання індивідуальних консультацій через електронну пошту та телеграм.

Це 18 ВІДЕОУРОКІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ ІЗ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 9-11 КЛАСАХ: 

 1. «Теорія літератури» (1 год).
 2. «УНТ» (1 год). 
 3. «Давня українська література» (1 год).
 4.  «Українська література ІІ половини ХVІІІ – початку ХХ століття» (4 год).
 5.  «Українська література ХХ століття» (8 год).
 6.  «Українська література ХХІ ст.» (1 год).
 7.  «Завдання ЗНО нового типу (аналіз ліричного твору)» (1 год).
 8.  «Узагальнення вивченого (самоперевірка)» (1 год).

А також виконання 18 домашніх завдань, контрольне тестування.

 • Опановано методику використання інноваційних підходів у викладанні укр. літ. в закладах освіти;
 • опрацьовано 18 відеоуроків, виконано 18 домашніх завдань;
 • сформовано практичні вміння використовувати в пед. д-ті схеми, таблиці, меми, комікси, інфографіку, тести, онлайн-ігри, завдання ЗНО, інтерактивні завдання тощо;
 • удосконалено потребу створювати навчальні посібники нового типу, віднаходити сучасні технології формування знань, умінь, навичок здобувачів освіти, готувати учнів до ЗНО в контексті формування позитивного мислення.

      

 

Сертифікат (30 год) отримають учасники, що виконають не менше 70% домашніх завдань та виконають контрольне тестування.

25-31 жовтня 20121 року.

Отримання сертифікату (30 годин).