Укр

Розмовляймо українською

підвищення рівня комунікативної компетентності, мовного етикету освітян, удосконалення комунікативної виразності мовлення учительства

Subscribe
Розмовляймо українською
Subject of advanced training: EdCamp-академія
Developers / Program Developments: Олена Промська - учителька української мови та літератури, директорка Сем’янівського НВК Полтавської міської ради
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • Other: мовна компетентність
Qualification form:
 • дистанційна
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
List of professional competencies:
 • Українська мова
 • Other: професійне мовлення педагога
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Вебінари (3 години)

Загальні поняття культури мови та мовного етикету

Мовні засоби підсилення комунікативної виразності вчителів та вчительок.

Практичні заняття (6 годин)

Орфоепія і культура усного мовлення

Особливості культури писемного мовлення освітян

Мовна культура і мовленнєвий етикет

Підсумкова робота. Тестування (1 година).

удосконалення комунікативно-риторичних якостей професійного мовлення, опанування  мовленнєвим етикетом, різними видами усного монологічного та діалогічного спілкування; розвиток правильності, точності, чистоти, виразності, доречності, різноманітності та багатства українського мовлення;  підвищення комунікативно-риторичних якостей мовлення педагогів,