Укр

Юридична освіта для освітян як вимога сьогодення

Вдосконалення рівня знань освітян та освітянок в галузі українського законодавства; формування навичок їх застосовування у повсякденній професійній діяльності, для створення відкритого, недискримінаційного, комфортного, безпечного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Формування правової компетентності педагогічної спільноти задля ефективної побудови освітнього процесу на принципах доброчинності, рівності, партнерства, довіри.

Subscribe
Юридична освіта для освітян як вимога сьогодення
Subject of advanced training: EdCamp-академія
Developers / Program Developments: Яна Петльована - тренерка освітніх програм, проєктна та грантова менеджерка ГО «Альтернатива-Чортків», молодіжна працівниця, пластунка, юристка
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: правова компетентність
Qualification form:
 • дистанційна
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: усі
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

до кожного модулю надаватиметься презентація та рекомендаційний список літератури

Модуль 1. Огляд сучасного законодавства в сфері освіти. 

Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 2. Організація освітнього процесу. Діловодство в навчальному закладі. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 3. Прийняття, переведення та вибуття учнів та учениць. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 4. Конкурс на посаду керівника закладу освіти. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 5. Інституційний аудит та державний нагляд. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 6. Підвищення кваліфікації освітян та освітянок. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 7. Сертифікація педагогічних працівників та працівниць. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 8. Реформа шкільного харчування та її запровадження в закладах освіти України. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 9. Організація психологічної служби в навчальних закладах України. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 10. Організація безпеки життєдіяльності в навчальних закладах України. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 11. Огляд трудового законодавства України. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

Модуль 12. Дотримання прав та свобод усіх учасників навчального процесу. Обов'язки учасників навчального процесу. Практичне завдання. Перевірочний модульний тест.

 

Практичний модуль "Питання-відповіді" 

 

Підсумковий кваліфікаційний тест курсу. 

Учасники та учасниці зʼясують принципи доброчинності як основи організації освітнього процесу.

Сформують та вдосконалять уміння створювати умови для ефективної комунікації на засадах  доброчинності, рівності, партнерства, довіри та законності.

Удосконалять уміння щодо налагодження доброчинних партнерських стосунків з колегами, батьківством, учнівством.

Двічі на тиждень: середа, п'ятниця