Укр

Ресурс педагога Нової української початкової та базової школи

Attractiveness:

Формування знань, умінь та навичок, які дозволять освітянам розвивати емоційний інтелект школярів; організовувати соціально-емоційне та етичне навчання; аналізувати, вибирати, використовувати, критично оцінювати медіапродукти різних сфер; впровадження гейміфікації ті ігрофікації в освітньому процесі; організація навчання впродовж життя в неформальній освіті.

Subscribe
Ресурс педагога Нової української початкової та базової школи
Developers / Program Developments: Громадська організація «Освіта без умов»
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Українська мова
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Ресурс педагога для розвитку емоційного інтелекту школярів
 • Соціально-емоційне та етичне навчання для учнів та педагогів
 • Медіаграмотність: застосовувати не можна відмовитись
 • Гейміфікація як засіб підвищення ефективності навчання в освітньому процесі
 • Гейміфікація як елемент формування соціальної та громадянської компетентностей
 • Ігрофікація у викладанні англійської мови в початковій та базовій школі НУШ
 • Педагогічна акмеологія і неформальна освіта
 • Можливості ХАБ.Платформа

Учасник/учасниця:

 • розвивати емоційний інтелект школярів;
 • організовувати соціально-емоційне та етичне навчання;
 • аналізувати, вибирати, використовувати, критично оцінювати медіапродукти різних сфер;
 • впроваджувати гейміфікацію та ігрофікацію в освітньому процесі;
 • організовувати власне навчання впродовж життя в неформальній освіті.
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію за результатами навчання