Укр

Agile-підхід для організації проєктної діяльності в умовах дистанційного навчання

Attractiveness:

Оцінювання та рефлексія
Актуальність теми
Якість матеріалів
Практико-орієнтованість
Доступність матеріалів
Якість викладання
Відповідність змісту та обсягу
Організація процесу
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Злагодженість комунікації
Гнучкість навчання

Розширити та поглибити уявлення про можливості використання Agile-підходу для організації проєктної діяльності в умовах дистанційного навчання

Subscribe
Agile-підхід для організації проєктної діяльності в умовах дистанційного навчання
Developers / Program Developments: Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, фахівчиня з підготовки педагогічних працівників до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, вчителька початкових класів Манченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківської області. Ялліна Вікторія Леонідівна - кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доцент, доцент кафедри
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації (за результатами складання тесту);
 • гайд «Сучасні засоби візуалізації проєктної діяльності в НУШ в умовах дистанційного навчання»
 • доступ до матеріалів вебінару;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Які основні труднощі перешкоджають реалізації проєктної діяльності в умовах тривалого дистанційного навчання?
 2. Як оптимізувати підготовку і реалізацію навчальних проєктів?
 3. Як забезпечити інтерактивну роботу учасників під час роботи над проєктом?
 4. Які цифрові технології використовувати для візуалізації проєктної діяльності?

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • ознайомляться зі специфікою організації проєктної діяльності під час дистанційного навчання за допомогою впровадження елементів Agile-підходу;
 • удосконалять навички створення цифровізованих дошок Scrum і Kanban для організації проєктної діяльності.