Укр

Бренд учителя

Attractiveness:

Підвищення власної та професійної ефективності діяльності вчителя шляхом реалізації наступних завдань: навички управління часом; удосконалення емоційної компетентності; формування навичок критичного мислення під час роботи з медіатекстами та вміння розпізнавати маніпуляції; розвиток комунікативних навичок педагогів; формування моделі правомірної поведінки вчителя; удосконалення майстерності педагога шляхом оволодіння інноваційними інструментами; створення блогу як форми цифрового портфоліо.

Subscribe
Бренд учителя
Developers / Program Developments: Директор Центру професійного розвитку - Наталія Трефяк, консультанти Центру: Інна Саламіна, Віталій Дем'янчук, Ірина Грицюк, Мирослава Калин, Уляна Семенюк, Назар Волощук
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Qualification forms:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Біологія
 • Географія
 • Економіка
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Математика
 • Українська мова
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

1.Права та обов'язки вчителя у контексті сучасних освітніх реформ.

2. Дотримання академічної доброчесності як запорука якості освіти.

3. Основи креативної та конструктивної комунікації вчителя.

4. Критичне мислення як феномен медіаграмотності.

5. Тайм-менеджмент успішного педагога.

6. Ґейміфікація освітнього процесу.

7. Стресостійкість як значуща риса педагога в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає:

 • володіння навичками критичного мислення та аналізу інформації, вміння виявляти фейки та маніпуляції в медіа;
 • формування емоційної компетентності педагогів та самомотивації;
 • уміння використовувати техніки управління часом;
 • формування принципів чесного та справедливого навчання серед учасників освітнього процесу;
 • формування практичних вмінь та способів застосування правомірної поведінки;
 • володіння навичками високорозвиненої  креативної та конструктивної комунікації;
 • володіння сучасними комп’ютерними засоби гейміфікації та методиками їх застосування.