Укр

ГО "Асоціація дитячих центрів України"

Асоціація дитячих центрів України – платформа для розвитку у сфері дошкільної освіти та управління приватним навчальним закладом.

Common information
Leader: Чуприна Єлізавета Сергіївна
Year of foundation: 2018
EDRPOU code: 42131436
Variety: Another legal entity
Organizational and legal form of management: Громадська організація
Qualification forms:
 • дуальна
 • інституційна (дистанційна)
 • інституційна (мережева)
 • інституційна (очна/денна)
 • на робочому місці
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Асистент вихователя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Керівник
 • Методист
 • Старший вихователь
Main train directions:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Additional information

Програма підвищення кваліфікації вихователів та педагогів дошкільної освіти щодо розвитку професійної компетентності

(Модульна комплексна програма «Педагог дошкільної освіти»)

Обсяг: 48 год. ( 2,4 кредити ЄКТС).

Розробник 

Громадська організація «Асоціація дитячих центрів України»

Мета підвищення кваліфікації

Формування компетентностей працівників закладів дошкільної освіти, необхідних для організації, проектування, проведення навчально-виховного процесу з дітьми від 1 до 6 років.

Зміст програми:

Модульна комплексна програма «Педагог дошкільної освіти» розроблена відповідно до державної політики в сфері освіти, забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, стратегій щодо змістово-методичного, технологічного забезпечення. 

Очікувані результати підвищення кваліфікації

Після завершення програми педагог зможе:

 • визначати та оцінювати актуальні тенденції дошкільної освіти.
 • враховувати українські традиції та міжнародні освітні практики в реалізації освітньої програми в дошкільному навчальному закладі відповідно до змісту оновленого Стандарту дошкільної освіти.
 • розробляти змістово-методичне забезпечення навчання відповідно до вікових груп дітей (1 – 1,6 роки, 1,6 – 2 роки, 2 – 3 роки, 3 – 4 роки, 4 – 5 років, 5 – 6 років).
 • розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.).
 • навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку.
 • вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти
 • знати психологічні особливості розвитку дитини від народження до 6 років; 
 • здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють; 
 • впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти; 
 • планувати освітній процес з урахуванням вікових особливостей дітей, відповідно до оновленого змісту Базового компоненту дошкільної освіти; 
 • вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.                                                                                                 


 

All the possibilities of the subject of advanced training
See all the features