Укр

ГО "Українська академія лідерства"

Українська академія лідерства — це освітня платформа з формування лідерських якостей. Ми поєднуємо річну програму всебічного розвитку для вмотивованих підлітків та масштабні соціальні проєкти для суспільства, зокрема навчальні програми для вчителів.

Common information
Leader: Тичківський Роман Мирославович
Year of foundation: 2015
EDRPOU code: 40533690
Variety: Another legal entity
Organizational and legal form of management: Громадська організація
Qualification forms:
 • очна/денна
 • очна/вечірня
 • очна
 • онлайн-навчання
 • дистанційна
 • інституційна (дистанційна)
 • інституційна (заочна)
 • інституційна (мережева)
 • інституційна (очна/вечірня)
Qualification types:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Керівник гуртка
 • Керівник екскурсії
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Керівник фізичного виховання
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Концертмейстер
 • Культорганізатор
 • Методист
 • Музичний керівник
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Старший керівник
 • Старший майстер
 • Усі
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Additional information

Одним з продуктів Української академії лідерства є програма “Liberal Arts”, яка спрямована на створення інтелектуальної платформи для зустрічі, діалогу, дискусії та співпраці лідерів думок, вчителів, менторів з метою набуття нових знань та пошуку нових механізмів в роботі зі школярами та студентами. Програма передбачає надання комплексу гуманітарних знань, які мають слугувати інноваційним підходом для реформування освіти та підготовки вчителів-лідерів. 

Метою Програми є надання широких можливостей та інструментів для розвитку особистості школяра/студента, навчання критичному мисленню і вмінню висловлювати свої думки, виховання справжніх лідерів серед спільноти вчителів та освітян. 

All the possibilities of the subject of advanced training
See all the features