Укр

Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Комунальний заклад післядипломної педагогічної освіти територіальної громади міста Києва

Common information 89
Leader: Войцехівський Михайло Федорович
Year of foundation: 1874
EDRPOU code: 02136554
Variety: Educational institution
Organizational and legal form of management: Комунальна організація (установа, заклад)
Qualification forms:
 • очна/денна
 • очна/вечірня
 • очна
 • онлайн-навчання
 • дистанційна
Qualification types:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Акомпаніатор
 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Інструктор
 • Інструктор з фізкультури
 • Керівник гуртка
 • Керівник фізичного виховання
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Керівник туристських груп
 • Логопед
 • Методист
 • Музичний керівник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший вихователь
 • Художній керівник
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Additional information

Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (до 01.09.2020 року Інститут післядипломної педагогічної освіти м.Києва) - комунальний заклад післядипломної педагогічної освіти територіальної громади міста Києва, який щороку забезпечує підвищення кваліфікації понад 33 тисяч педагогічних працівників міста Києва.

All the possibilities of the subject of advanced training
See all the features