Укр

Ковальова Олена В'ячеславівна

"STEAM-Club#Together"- осередок поширення інформації про STEAM-проєктну діяльність і гендерну культуру в інклюзивному просторі. Consultant for STEM Information Campaign in Highscools філії ACTED (Агентства технічної співпраці і розвитку)

Common information
Leader: Ковальова Олена В'ячеславівна
Year of foundation: 2021
EDRPOU code: 2676604628
Variety: Individual entrepreneur
Organizational and legal form of management: Фізична особа
Qualification forms:
 • дуальна
 • інституційна (дистанційна)
 • на робочому місці
Qualification types:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Консультант
 • Other: Дефектолог.
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність
Additional information

  Якість впровадження STEAM-освіти пов’язана з компетентністю та рівнем професійної діяльності педагогічних працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні підходи до викладення й оцінювання.
  На відміну від традиційної організації навчального процесу STEAM-проекти наближають школярів до реалій, усуваючи розрив між теоретичним розв’язанням проблеми і практичним втіленням в життя набутих знань. STEAM-підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення. Така діяльність вчить дитину жити у реальному світі, який надзвичайно швидко змінюється.
Важливим кроком в цій діяльності є залучення дітей з ООП. Під час реалізації проєктів відбувається реальна соціалізація дітей з ООП, стимулювання ініціативи кожного учня, формування й розвиток  комунікативних навичок у співпраці.

У сучасному світі освіта повинна бути випереджувальною, що зобов’язує вгадувати тенденції розвитку суспільства в майбутньому. Учні й учениці навчаються вирішувати проблеми, стають новаторами, винахідниками, розвивають логічне мислення, технічну грамотність та критичне мислення. Адже впровадження STEАM-освіти допомагає створювати таку систему навчання, яка б задовольняла потреби кожного учасника освітнього процесу відповідно до його інтересів та здібностей. Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає і підготовку фахівців нової генерації в STEAM напрямку, здатних до сучасних умов соціальної мобільності й засвоєння передових технологій.


 

All the possibilities of the subject of advanced training
See all the features