Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Дудка Артем
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «EdWay: інструментальне рішення для моніторингу підвищення кваліфікації педагогічних працівників»
Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», канд. техн. наук Олександр Елькін
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0042-00029-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/29/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,07
  • Напрями підвищення кваліфікації: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників).
  • Досягнуті результати: отримані знання щодо використання сучасних інструментальних рішень у сфері підвищення кваліфікації; вивчено функціонал Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay» для здійснення моніторингу підвищення кваліфікації педагогічних працівників; на практиці набуті первинні вміння та навички використання платформи «EdWay» для цифровізації управлінських процесів у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Дата видачі: 23 травня 2022 р.
Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», канд. техн. наук Олександр Елькін
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0042-00029-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»