Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Чобанюк Оксана
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Професійна компетентність молодих вихователів ЗДО»
Директор комунальної установи "Центр професійного розвитку Коломийської міської ради" Трефяк Наталія Ігорівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0052-00076-2022-04136 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/76/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 30,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 1,00
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Досягнуті результати: Ознайомилася зі стратегією, структурою, цілями, змістом і завданнями законодавства з питань дошкільної освіти. Навчилася: - здійснювати суб'єкт-суб'єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного віку, їхніми батьками або особами, що їх замінюють; - впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти; - вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.
  • Дата видачі: 14 червня 2022 р.
Директор комунальної установи "Центр професійного розвитку Коломийської міської ради" Трефяк Наталія Ігорівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0052-00076-2022-04136 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»