Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Дудка Артем
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Ресурсна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської організації «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0210-00381-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/381/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: удосконалив/удосконалила знання, вміння та навички організовувати якісний освітній процес в умовах воєнного стану; може вирішувати проблемніпитання, які трапляються на шляху організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантину; поширює закордонний досвід з організації освітнього процесу та використовує його у своїй педагогічній діяльності; організовує освітній процес в закладі освіти за принципами комплексного формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.
  • Дата видачі: 30 червня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0210-00381-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»