Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Байдик Сергій
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Підвищення рівня стресостійкості учнівства у воєнний та післявоєнний час»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00403-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/403/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 11,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,37
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психологічна компетентність
  • Досягнуті результати: Поглиблено розуміння теорії стресу; засвоєно основні поняття з теми, знання про виді реакцій на стрес та стратегії його подолання. Удосконалено методичний інструментарій покращення власного психоемоційного стану та психоемоційного стану учнівства, розвитку стресостійкості, як важливої умови збереження здоров’я. Подальшого розвитку набули уміння створювати безпечний простір; навички самодопомоги та допомоги учнівству в стресовій ситуації в умовах освітнього процесу.
  • Дата видачі: 13 серпня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00403-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»