Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Байдик Сергій
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Смакуємо життя: мріємо, діємо, досягаємо!»
Людмила Кубатко Розробниця і ведуча програми
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Наталія Зима Розробниця і ведуча програми
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00415-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/415/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 8,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,27
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: розвинуті навички постановки цілей, планування та вибору шляхів для реалізації мети; розглянуто чинники й засоби, що підвищують мотивацію; опрацьовано кейси з налагодження партнерських стосунків між учасниками/-ицями освітнього процесу.
  • Дата видачі: 11 жовтня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00415-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»