Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Пархоменко Світлана
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Толока Стійкості # 1/2022. Мистецтво спілкування з дітьми»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00432-2022-00038 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/432/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,07
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність.
  • Досягнуті результати: засвоєно знання з особливостей комунікації з дітьми; набуто навички стійкості та сформавано вміння застосувати їх у професійній діяльності; удосконалено навички планування і організації освітнього процесу у воєнний і післявоєнний час.
  • Дата видачі: 13 жовтня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0042-00432-2022-00038 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
Партнери: