Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Андрієнков Ігор
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Усесвітній День Гідності в Україні 2022»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00451-2022-00140 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/451/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: сформувано цілісне уявлення про організацію заходів до Всесвітнього Дня Гідності в Україні у 2022 році; опановано організаційний, методичний інструментарій події; розвинуто навички роботи з молоддю у темі гідності, патріотизму, принципів гідної поведінки.
  • Дата видачі: 24 грудня 2022 р.
Партнери:
Обліковий запис документа: 0042-00451-2022-00140 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»