Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Шкрьоб Віра
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Національний EdCamp для радості «Тримай п’ять, освіто!»»
Голова Ради ГО "ЕдКемп Україна", кандидат технічних наук Олександр Елькін
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0042-00276-2022-00052 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/276/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 60,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 2,00
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», соціальна і здоров’язбережувальна компетентність
  • Досягнуті результати: сформовано / удосконалено навички володіння практичними інструментами СЕЕН, емоційної гігієни і стійкості, управління емоціями; компетентності, пов’язані з ефективною комунікацією, взаємодією та співпрацею; навички креативного і критичного мислення, фасилітації, організації партнерської взаємодії та управління конфліктами; визначено взаємозв’язок між ідеями доброти, самоусвідомлення, співпереживання, залученості до громади, усвідомленням рівних прав і можливостей як складовими Концепції НУШ.
  • Дата видачі: 19 січня 2022 р.
Голова Ради ГО "ЕдКемп Україна", кандидат технічних наук Олександр Елькін
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0042-00276-2022-00052 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»