Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Дудка Артем
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Співучителювання для ефективної організації інклюзивного освітнього процесу»
Голова громадської організації «Освіта без умов» Артем Олегович Дудка
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00348-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/348/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (дистанційна).
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 3,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,10
  • Напрями підвищення кваліфікації: інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Досягнуті результати: удосконалено навички працювати в команді; може організовувати співучителювання в нормотиповому та інклюзивному освітньому процесі; керується моделями співучителювання та формами співпраці; будує свою діяльність в інклюзивному класі за принципом «вчитель-асистент-корекційний педагог-батьки»
  • Дата видачі: 06 лютого 2022 р.
Голова громадської організації «Освіта без умов» Артем Олегович Дудка
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0210-00348-2022-00471 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»