Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Національний EdCamp ТОЧКА СТІЙКОСТІ-2024 "На перетині свободи й відповідальності"

Ознайомлення з науково-педагогічними засадами запровадження міжнародного Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН); результатами та перспективами розвитку соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) в Україні; результатами пілотування платформи «ПОВІР» у подоланні освітніх втрат і розривів, обговорення зовнішніх і внутрішніх змін у освітньому середовищі конкретних шкіл; отримання нових знань щодо міжнародного досвіду подолання викликів в освіті та суспільстві під час війн та криз; розроблення освітніх рішень на деокупованих територіях, способів подолати розломи в українському суспільстві, пошуку спільностей українства різних країн; опанування можливостей у підвищенні цифрової грамотності та інформаційної гігієни.

Національний EdCamp ТОЧКА СТІЙКОСТІ-2024 "На перетині свободи й відповідальності"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: соціальна і здоров’язбережувальна компетентність; безпека і цивільний захист; інфраструктура і мережа

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: освітологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Темою події Національний EdCamp ТОЧКА СТІЙКОСТІ-2024 «На перетині свободи й відповідальності» стала стійкість — мабуть, найголовніший напрямок роботи нашої організації в роки великої війни. EdCamp Ukraine провадить різноманітні заходи, поширює серед освітянської спільноти методики задля формування стійкісно орієнтованої школи, стійкого учнівства і вчительства.

 

Найважливіші сенси й теми EdCamp ТОЧКА СТІЙКОСТІ-2024: 

СЕН: дані, інструменти та методики для формування соціально-емоційних навичок на різних етапах освіти. 

Україна в міжнародних дослідженнях: презентація центру освітніх досліджень, вимірювання соціально-емоційних навичок ДоСЕН, дослідження вчителювання Talis+.
Зшиваємо країну: обговорення освітніх рішень на деокупованих територіях, способів зшити розломи українського суспільства, пошуку спільностей українства різних країн. 

Цифрова безпека: можливості для освітянства у підвищенні цифрової грамотності й інформаційної гігієни. 

Рішення для педагогічної освіти: презентації прогресивних програм і методик для студентства
педвишів та підвищення кваліфікації освітянства.

Подолання викликів війни: результати пілотування платформи ПОВІР у подоланні освітніх втрат і розривів, обговорення зовнішніх і внутрішніх змін у освітньому середовищі конкретних шкіл.

 

Докладніше про сенси, теми, формати і партнерське коло події можна дізнатися на вебсторінці Національного EdCamp Перейти за покликанням , в описі концепту Перейти за покликанням та з розкладу Перейти за покликанням  

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації ознайомиться з:

 • данними, інструментами та методиками для формування соціально-емоційних навичок на різних етапах освіти (СЕЕН);
 • аналітичною інфомацією з центру освітніх вимірювань, вимірювання соціально-емоційних навичок ДоСЕН, дослідження вчителювання TALIS+;
 • можливостями для освітянства у підвищенні цифрової грамотності та інформаційної гігієни;
 • прогресивними програмами і методиками для студентства педвишів та підвищення кваліфікації освітянства;
 • результатами пілотування платформи «ПОВІР» у подоланні освітніх втрат і розривів, обговорення зовнішніх і внутрішніх змін у освітньому середовищі конкретних шкіл.

отримає нові знання щодо зростання у часи криз і невизначеності.; 

долучиться до окреслення глибинних сенсів стійкості й внутрішніх чеснот, які допоможуть освітянській спільноті втілювати зміни й перетворювати систему освіти за напрямками у програмі:  

 • «Стійкість»;
 • «Зростання»;
 • «Свобода»;
 • «Відповідальність»;
 • «Інтелекти».
 • Обов`язковою умовою є заповнення реєстраційної форми для участі в Національному EdCamp ТОЧКА СТІЙКОСТІ-2024 «На перетині свободи й відповідальності» за покликанням Перейти за покликанням
 • Суб`єкт підвищення кваліфікації залишає за собою право за потреби вносити в змістову частину програми зміни, що не порушують її структуру та відповідають меті і завданням програми підвищення кваліфікації, не пізніше дати завершення подачі заявок на навчання.
 • Для отримання сертифіката про підвищення кваліфікації усі особи, які завершили програму, повинні пройти сертифікацію у вигляді заповнення форми перевірки здобутого Перейти за покликанням . Кожна особа, яка має намір отримати сертифікат про підвищення кваліфікації, має дві спроби. 
 • Зараховується кращий отриманий результат. 
 • Сертифікація здійснюється у терміни: 

1-ий етап - з 07.07. 2024 до 14.07.2024 (перша спроба); 

2-ий етап - з 15.07.2024 до 31.07.2024 (друга спроба). 

 

Терміни перевірки сертифікаційних робіт - з 01.08.2024 до 10.08.2024. Останній день перевірки сертифікаціних робіт вважається датою завершення виконання програми. Генерація сертифікатів про підвищення кваліфікації — до 25.08.2024.

 • Комунікація між учасницьким та експертним колом здійснюється через Telegram-канал.

Графік реалізації програми:

Програма реалізовуватиметься з 24 червня до 27 червня 2024 року і передбачає 4 навчальні дні  (20,00 год), у тому числі:

 • інтерактивні лекції (8,25 год);
 • майстерки (1,00 год);
 • панельна дискусія (1,00 год);
 • експертна паралель (3,00 год);
 • Five Minute Conference — «п’ятихвилинна конференція» (1,00 год);,
 • сертифікація (1,75 год);
 • самостійна робота (4,00 год).
   

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ТВОРЧОГО ІНТЕЛЕКТУ 24 червня, понеділок

17:00 — 18:00 Музика для стійкості і навчання І Конні ФОРТУНАТО, США. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна.
21:00 — 22:00 Недитяче кіно про дітей «Блокпост Мала Рогань» з обговоренням І Наталка ЗУБАР, Україна. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна.

ДРУГИЙ ДЕНЬ 

ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 25 червня, вівторок
09:30 — 09:45 Де наша точка стійкості? Про зростання спільноти у часи війни. Акція задля реабілітації захисника України, який втратив кінцівку. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна.
09:45 — 10:30 Чому «м'які» (соціально-емоційні) навички — це нові «тверді» І Андреас ШЛЯЙХЕР, Франція. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна.

10:30 — 11:15 Що українське учнівство думає про себе? Презентація першого тому національного звіту за міжнародним Дослідженням соціально-емоційних навичок 2022-2024 (ДоСЕН) І Лілія ГРИНЕВИЧ, Україна, Руслан ГУРАК, Україна, Андреас ШЛЯЙХЕР, Франція. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна. 

11:15 — 12:00 Який шлях ми пройшли за ці п'ять років? Результати експерименту всеукраїнського рівня з упровадження програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН), освітні компоненти дл ЗВО і колекція практик благополуччя для всіх І Райдер ДЕЛАЛОЄ, США, Катерина ЖУРБА, Україна, Оксана МАРТИНЮК, Україна, Євгенія СМІРНОВА, Україна, Ірина ХРОМЕНКО, Україна, Свен ШТАБРОТ, Німеччина. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна.

12:00 — 13:00 Як створити освітнє середовище, сприятливе для формування соціально-емоційних навичок? Міжнародний досвід CASEL, Harvard EASEL Lab, OECD і UNESCO І Пунам БОРА, Індія, Стефані ДЖОНС, США, Тайрон МАРТІНЕС-БЛЕК, США, Андреас ШЛЯЙХЕР, Франція. Модерує: Катаріна ҐРЕСС-РАЙТ, Франція. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна.
14:00 — 14:45 Як подолати освітні втрати і розриви? Перший місяць пілотування Освітньої платформи «ПОВІР», старт краудфандингової кампанії на майданчику Global Giving І Сергій БАБАК, Україна, Сергій КОЛЕБОШИН, Україна, Наталія СОФІЙ, Україна, Конні ФОРТУНАТО, США. Модерують: Олександр ЕЛЬКІН, Україна, Галина ТИТИШ, Україна. Перекладає: Анна ДУЧЕНКО, Україна.

14:45 — 15:30 Як плекати вчительську професію? Презентація Міжнародного дослідження «Навчати і навчатися» (TALIS+) та відкриття Центру освітніх досліджень у співпраці з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна І Тетяна ВАКУЛЕНКО, Україна, Тетяна КАГАНОВСЬКА, Україна, Андрій СТАШКІВ, Україна, Андреас ШЛЯЙХЕР, Франція. Модерує: Лілія ГРИНЕВИЧ, Україна. Перекладає: Анна ДУЧЕНКО, Україна.

17:00 — 18:30 Чого ми можемо повчитися у Сінгапуру, Фінляндії і Німеччини? Про підготовку вчительства, підвищення кваліфікації, майбутнє університетів І Пасі САЛБЕРГ, Фінляндія, Ун-Сен ТАН, Сінгапур, Томас ФАНКЕ, Німеччина. Модерує: Сергій КОЛЕБОШИН, Україна. Перекладають: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна,  Анна ДУЧЕНКО, Україна.

18:30 — 19:30 Що шукати на перетині свободи і відповідальності? І Джек ҐРЕЙПС, США. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна.

21:00 — 22:00 Де черпати стійкість? Акустичний вечір І Театр «057», Україна. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ
ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 26 червня, середа
09:30 — 10:30 Панельна дискусія щодо освітньої політики з реінтеграції українського учнівства на деокупованих територіях і за кордоном. Підписка на дрони і РЕБи 102 ОБрТрО І Сергій БАБАК, Україна, Ольга БУДНИК, Україна, Сергій ГОРБАЧОВ, Україна, Роман ГРИЩУК, Україна, Оксен ЛІСОВИЙ, Україна. Модерує: Тетяна ГАВРИШ, Україна.

11:00 — 12:00 Перша експертна паралель:
Сковорода, нейронаука та інформаційна безпека І Наталка ЗУБАР, Україна
Записується для подальшої трансляції
За обрій: освіта і світове українство І Любов ЛЮБЧИК, Франція, Андрій ШЕВЧЕНКО, Україна.
Сила і свобода в кризі: секрети безпечного освітнього середовища І Ірина КРИВОРУЧКО, Україна, Катерина ПАВЛЕНКО, Україна, Олександра ПАДУЧАК, Україна, Оксана САВИЦЬКА, Україна.
Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» і гайд безбар’єрних подій І Анастасія ГОЛОТЕНКО, Україна.
Інакшість, куля передбачень і 15 лицарів доброчесності І Ірина ЧАГОВЕЦЬ, Україна.

14:40 — 15:40 Друга експертна паралель:
Соціально-емоційні навички дітей і підлітків: нові СЕН-інструменти І Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна, Стефані ДЖОНС, США, Беатріc КАРДОЗУ, Бразилія.

Записується для подальшої трансляції
«Зустрінемось у Бразилії!» Чемпіонат світу крізь об'єктив І Наталія ДОБРЯНСЬКА, Україна, Ніна ХОМА, Україна.
СЕП (сенсорно-емоційний підхід) для сталого розвитку інклюзивного суспільства І Марина КРІСОВ, Німеччина / Ізраїль.

Внутрішні і зовнішні ресурси: як їх віднайти І Маріус ЛУКА, Румунія. Перекладає: Анна ДУЧЕНКО, Україна.
Історії змін простору (і не тільки) двох українських шкіл за 7 місяців: досягнення і уроки І Лілія ВАВРИНІВ, Україна, Дар'я ДОЛГОВА, Україна, Тетяна КУЦЬ, Україна. 

15:50 — 16:50 Історії (не)однієї помилки і подарованих ними уроків. Таємна сесія з відвертим обговоренням. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна

17:00 — 17:50 Відкриваємо й розширюємо нашу українськість. Сесія з таємним гостем. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна.

21:21 — 22:22 Обговорення історичної драми «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» без краваток із зірковими гостями. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна. 

 

ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ

ДЛЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 27 червня, четвер

11:00 — 11:50 Конверґентне + Диверґентне = Латеральне (Мислення) І Павло ШЕРЕМЕТА, Україна. Модерує: Олександр ЕЛЬКІН, Україна.

12:00 — 13:00

Третя експертна паралель:
Стійкість — маленькі кроки, що будують острів сили І Наталі СКОРИКОВА, Україна / Іспанія.

Записується для подальшої трансляції
Зростання в освіті: як школам знайти нові можливості в цифрову еру І Руслан ГУРАК, Україна, Іван ЮРІЙЧУК, Україна.

Свобода бути стійкими: що і як робити І Сергій ГОРБАЧОВ, Україна, Лідія ЧОРНА, Україна.
Відповідальність перед Мріями: джерело сил та стійкості для майбутнього І Олексій ТОЛКАЧОВ, Україна.
Історичність та художній вимисел: усе, що ви хотіли знати про фільм «Будинок «Слово» І Команда фільму «Будинок “Слово”». 

17:00 — 18:00 П'ятихвилинна конференція про шість інтелектів. Модерує: Олег МАРУЩЕНКО, Україна.

18:00 — 20:00 Наближаємося до першого ювілею: розмова з засновницею світового руху EdCamp, асоційованими членами і членками та опікунською радою ГО «ЕдКемп Україна» І Тетяна ГАВРИШ, Україна, Хедлі ФЕРГЮСОН, США. Модерують: Олександр ЕЛЬКІН, Україна, Олена МАСАЛІТІНА, Україна. Перекладає: Наталія ВАЛЕВСЬКА, Україна.