Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Excel (Ексель) для освітян: обробляємо великі масиви даних та забезпечуємо моніторинги в освіті

Цей курс націлений на знайомство з Ексель для новачків та тих, хто вже зробив перші кроки. Мета курсу — допомогти опанувати Ексель на такому рівні, щоб він став частиною Вашого повсякденного та професійного життя.

Excel (Ексель) для освітян: обробляємо великі масиви даних та забезпечуємо моніторинги в освіті

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Андрусик Євгеній Валерійович

Розробники / розробниці програми:

Андрусик Євгеній Валерійович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика
 • Інше: Всі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

ВАЖЛИВО! Перед початком курсу у Вас вже має бути встановлена програма Excel! Інсталювання програми на курсі викладатися не буде.

 1. Сесія 1. «Знайомство зі структурою програми, а також з основою Excel та його основними можливостями» (2 години онлайн-навчання)
 • Знайомство зі структурою і автором програми
 • Основна інформація про Excel
 • Інтерфейс та основні можливості Excel
 • Панель команд та робота з файлом
 • Домашнє завдання
 • Тест

 

Сесія 2. «Введення даних, таблиці даних та робота з ними» (2 години онлайн-навчання)

 • Поняття даних
 • Основі способи введення даних
 • Формати даних
 • Таблиці даних
 • Робота з даними
 • Домашнє завдання
 • Тест

 

Сесія 3. «Графіки, діаграми та зведена таблиця» (2 години онлайн-навчання)

 • Створення зведеної таблиці
 • Основні функції зведеної таблиці
 • Побудова графіків та діаграм
 • Домашнє завдання
 • Тест

 

Сесія 4 «Формули в Excel та робота з ними» (2 години онлайн-навчання)

 • Основні формули Excel
 • Практичне використання формул
 • Домашнє завдання
 • Тест

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

Сертифікаційна робота (створення індивідуального файлу з таблицями і формулами для закріплення пройденого матеріалу) та онлайн-тестування за змістом пройденого курсу. Заповнення форми зворотного зв’язку

учасниці/-ки ознайомляться з програмою Excel та її складовими, дізнаються про основні можливості цієї програми; навчаться застосовувати Excel самостійно для вирішення професійних і повсякденних завдань;  розвинуть навички технічного та аналітичного мислення; дізнаються про нові можливості спрощення ведення робочого процесу за допомогою Excel.ПОКЛИКАННЯ для входу у ЗУМ: 

Час проведення вебінарів – з 18.00 до 20.00

 

Покликання на відеозаписи сесій для тих, хто хоче уточнити отримані знання або не були присутні онлайн з поважних причин: Перейти за покликанням .

 

Форма відвідування для осіб, які опановують зміст програми, в тому числі шляхом перегляду записів сесій. Заповнення форми після перегляду пропущеного заняття є обов'язковим: Перейти за покликанням .  
 

 

Форма сертифікації (форма зворотного зв'язку за підсумками сесій та самостійної роботи) відкрита з 23.08.2024 по 06.09.2024.

 

Сертифікат видається за умови надання не менш 70% правильних відповідей і виконання сертифікаційної роботи (створення індивідуального файлу Excel з таблицями і формулами). Сертифікаційна робота підвантажується у форму фінального тесту.

ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА

 

Євгеній АНДРУСИК                дата-аналітик, аспірант ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, магістр зі спеціальності «Економічна кібернетика»

 


Час проведення вебінарів – з 18.00 до 20.00

 

 

13.08.2024. Сесія 1. 

«Знайомство зі структурою програми, а також з основою Excel та його основними можливостями»

 

15.08.2024. Сесія 2. 

«Введення даних, таблиці даних та робота з ними»

 

20.08.2024. Сесія 3. 

«Графіки, діаграми та зведена таблиця»


22.08.2024. Сесія 4.
«Формули в Excel та робота з ними»
 

До 06.09.2024 сертифікаційна робота та фінальний тест.

 

За умови виконання сертифікаційних вимог сертифікати будуть видані до 21.09.2024.