Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Мозочкова стимуляція як ефективний метод у корекційній роботі

ознайомити з методом "Мозочкова стимуляція" як ефективний метод корекції мовленнєвих, інтелектуальних та поведінкових порешень у дітей.

Мозочкова стимуляція як ефективний метод у корекційній роботі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

ГО "Освіта без умов" і директорка мережі "Діагностично-корекційного центру Анастісії Сомової", старша викладачка НУ "Запорізька політехніка", аспірантка КУ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР - Анастасія Андріївна СОМОВА

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Предагогічні працівники і працівниці усіх рівнів освіти, батьківство / опікунство

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Спільнота у Telegram-спільноті

 1. Теоретично-методологічний компонент поняття «мозочкова стимуляція»
 2. Диференціальна діагностика рівня розвитку дітей та підбір відповідного комплексу вправ.
 3. Розробка індивідуального плану корекційного втручання
 4. Комплекс вправ мозочкової стимуляції 
 5. Протипоказання до використання мозочкової стимуляції

ознайомився/лася з методом "Мозочкова стимуляція" як ефективний метод корекції мовленнєвих, інтелектуальних та поведінкових порешень у дітей (без права викладання)

Тренінг відбудеться 22 травня 2024 року о 16:00 за покликанням у Telegram-спільноті