Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Конфлікт: причини, види, способи вирішення

На тренінгу дізнаєтеся як поводитися під час конфлікту та долати критичні ситуації

Конфлікт: причини, види, способи вирішення

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Луцюк Олена Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологічна

 Телеграм канал Перейти за покликанням

 Вітальне слово та знайомство з учасниками, введення в тему тренінгу: значення конфліктів в житті та роботі. 

Причини конфліктів: поняття конфлікту, основні причини виникнення конфліктів, внутрішні та зовнішні фактори, що сприяють конфліктам. 

Види конфліктів: типи конфліктів (міжособистісні, внутрішньоособистісні, групові та міжгрупові), характеристики та відмінності різних видів конфліктів, приклади конфліктів в різних сферах життя. Способи вирішення конфліктів: стратегії та методи вирішення конфліктів, техніки ефективної комунікації, робота з емоціями під час конфлікту. 

Практична частина: рольові ігри та вправи на вирішення конфліктів, аналіз конкретних ситуацій з життя учасників. 

 1. Розуміння природи конфліктів та їх причин.
 2. Знання основних видів конфліктів і їх характеристик.
 3. Оволодіння стратегіями та методами ефективного вирішення конфліктів.
 4. Розвиток навичок ефективної комунікації в конфліктних ситуаціях.
 5. Вміння управляти емоціями під час конфліктів.
 6. Здатність аналізувати та вирішувати конфлікти на основі реальних прикладів.
 7. Формування індивідуальних планів дій для управління конфліктами в майбутньому.