Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Конфлікт: стратегії поведінки в конфліктній ситуації

На тренінгу дізнаєтеся які стратегії поведінки існують та якої стратегії краще дотримуватися у кофліктній ситуації.

Конфлікт: стратегії поведінки в конфліктній ситуації

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Луцюк Олена Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологічна

 Телеграм канал Перейти за покликанням

 

Значення конфліктів у житті та роботі. 

Причини конфліктів: поняття конфлікту, основні причини виникнення конфліктів, внутрішні та зовнішні фактори, що сприяють конфліктам.

 

 

 

Види конфліктів: типи конфліктів (міжособистісні, внутрішньоособистісні, групові та міжгрупові), характеристики та відмінності різних видів конфліктів, приклади конфліктів у різних сферах життя. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях: основні стратегії поведінки (уникання, пристосування, конкуренція, співпраця, компроміс), їх переваги та недоліки, вибір оптимальної стратегії залежно від ситуації. 

Техніки ефективної комунікації в конфліктних ситуаціях: активне слухання, асертивне вираження думок, управління емоціями. 

Практична частина: рольові ігри та вправи на розвиток стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях, аналіз конкретних ситуацій з життя учасників.

 1. Розуміння причин виникнення конфліктів та їх природи.
 2. Знання основних видів конфліктів і їх характеристик.
 3. Оволодіння різними стратегіями поведінки в конфліктних ситуаціях.
 4. Здатність вибирати оптимальну стратегію поведінки залежно від конкретної ситуації.
 5. Навички ефективної комунікації в конфліктних ситуаціях, включаючи активне слухання та асертивне вираження думок.
 6. Уміння управляти емоціями під час конфліктів.
 7. Здатність аналізувати конфлікти і знаходити шляхи їх вирішення.
 8. Розробка індивідуальних планів дій для управління конфліктами в майбутньому.