Eng

Едьютейнмент: цифрові компетентності педагога у віртуальному 3D просторі MozillaHubs. Модуль 1. Медіагра "Фейкоострів"

Опанування основ медіаграмотності та майстерності педагогічної взаємодії на віртуальній платформі MozillaHubs у процесі занурення у навчальну медіагру «3D Фейкоострів»; ознайомлення з основами віртуального навчання, формування цілісного уявлення про освітні заходи у віртуальному 3D просторі MozillaHubs; удосконалення інформаційно-цифрової, інноваційної та проєктної компетентностей; розвиток креативного та критичного мислення, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук та критично оцінювати інформацію; формування та удосконалення навичок комунікації на засадах педагогіки партнерства між учасниками освітнього процесу; підвищення мотивація до навчання впродовж життя.

Подати заявку
Едьютейнмент: цифрові компетентності педагога у віртуальному 3D просторі MozillaHubs. Модуль 1. Медіагра "Фейкоострів"
Суб’єкт підвищення кваліфікації: EdCamp-академія
Розробники / розробниці програми: Світлана Ізбаш - тренерка з медіаграмотності та цифрових технологій в освіті; співавторка практичного посібника "Будь в тренді: МІГ в онлайн!" (2020 р.); співорганізаторка онлайн-школи практичної медіаграмотності для педагогів у проєкті від фонду Konrad Adenauer Stiftung; переможниця обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2021 р.); кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність
 • Інше: медіаграмотність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: медіаграмотність
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Моживість подальшого тематичного підвищення кваліфікації за програмою наступного рівня складності.

 

 

 

Трек 1. MozillaHubs – віртуальний 3D простір: загальні основи (навчальний блок - 1 год.)

1.1. Як вчителю створити атмосферу віртуального навчання подібну до спілкування у реальному житті? 

1.2. Чому MozillaHubs найкраще підходить для організації і проведення ігор у віртуальному просторі? 

1.3. Як влаштований віртуальний простір MozillaHubs? (екскурсія)

1.4. Осмислення призначення та налаштування віртуальних 3D просторів (міні-лекція)

Трек 2. Базові функціональні основи роботи у MozillaHubs (майстер-клас, практикум – 1 год.)

2.1.  Як створити яскравий віртуальний образ? Створюємо аватара, обираємо ім’я, входимо у простір.

2.2. Як переміщуватися у просторі та взаємодіяти з іншими учасниками?

2.3. Чому важливо навчитися обмінюватися медіа та працювати з меню об’єктів? 

2.4. Як мандрувати просторами та долучитися до інших команд?

Трек 3. Вступ до віртуальної медіагри «3D Фейкоострів» на платформі MozillaHubs (інтерактив – 1 год.)

3.1. Знайомство «Три факти». Налагодження контакту, налаштування на співпрацю, самопрезентація учасників(ниць).

3.2. Вправа «Квітка очікування». Очікування від медіагри «ЗD Фейкоострів».

3.3. Групова робота «Віртуальні правила». Визначення правил групи для підвищення продуктивності роботи.

Трек 4. Методика проведення медіагри «3D Фейкоострів» (командна онлайн-гра, змагання – 6 год.)

4.1. Правила гри. Інструктаж. Сторітелінг «Таємниця фейкоострова».

4.2. Розподіл команд. Гра «Улюблений колір».

4.3. Робота з віртуальними банерами на фейкоострові. Бесіда «Нові виклики інформаційної епохи». 

4.4. Комунікація, міжособистісна взаємодія, розподіл ролей, завдань між учасниками команд у віртуальному середовищі. Командна робота «Пошук інформаціних викликів». 

4.5. Аналіз медіатекстів, визначення ознак фейковості новини. Рятуємо острів від фейкомьотів. Розвиваємо критичне мислення. 

4.6. Рецепти виживання на фейкоосторові. Робота з різними джерелами інформації. Визначення виду медіапродукту. 

4.7. Оформлення командами ігрового поля «Бінго». Робота з інструментами Miro.

Трек 5. Розвінчування інформаційних впливів (презентація, рефлексія, аналіз – 2 год.)

5.1. «Звільнемо острів від фейків!»

5.2. Презентація ігрового поля «Бінго».

5.3. Експертиза лабораторії інформаційної безпеки "Бінго-mediaLAB".

5.4. Як не потрапити у пастку фейкомьотів? Складаємо чек-лист у ресурсі Miro.

Трек 6. Сертифікація (2 год.)

6.1. Тестові завдання з медіаграмотності.

6.2. Творча робота з написання історії у стилі чат-фікшн «Пригоди на 3D фейкоострові».

6.3. Творча робота зі складання чек-листа «Як не потрапити у пастку фейкомьотів?»

Трек 7. Медіаграмотна місія порятунку 3D фейкоострова (онлайн-вечірка - 2 год.)

7.1. Вручення переможних татемів командам.

7.2. Енерджайзер «Монстр-фейкомьот» (майстерка у ресурсі Miro).

7.3. Чат-фікшн «Пригоди на 3D фейкоострові» (майстерка у ресурсі Padlet або Tolks).

7.4. Карта емоційного стану учасників (опитування у MentiMeter).

7.5. Віруальне селфі команд у 3D просторі MozillaHubs.

7.6. Свято переможців (віртуальні танці, приватне спілкування, обмін візитівками). 

7.7. Онлайн-вручення сертифікатів.

У результаті учасники отримають знання, уміння та навички: 

 • опанування основ медіаграмотності, критичного мислення, аналізу інформації;
 • уміння відрізняти фейки та визначати їх ознаки;
 • розпізнавання викликів цифрового простору;
 • застосовування правил запобігання впливу неякісного контенту;
 • опанування користувацького інстументарію платформи MozillaHubs;
 • набуття компетентностей педагогічної взаємодії та партнерської співпраці у віртуальному освітньому просторі;
 • опанування методики проведення медіа гри «3D Фейкоострів» на платформі MozillaHubs;
 • засвоєння основ медіаграмотності як складової інформаційно-цифрової компетентності, закладеної в Концепції Нової української школи. 

 

 

Освітня програма «Едьютейнмент: цифрові компетентності педагога у віртуальному 3D просторі MozillaHubs» реалізується онлайн у синхронному режимі взаємодії між учасниками та у реальному часі і за своєю специфікою не може бути пройдена учасниками поза межами основного навчання за допомогою перегляду відеозапису! Зверніть, будь ласка, увагу, що віртуальне навчання на платформі MozillaHubs імітує спілкування і взаємодію як у звичайному житті, тому у запису не зможуть сформуватися більшість компетентностей передбачених освітньою програмою.  

Що таке "едьютейнмент"?

Едьютейнмент є гібридним поняттям англійського походження (edutainment), яке було отримано за допомогою злиття двох англійських слів – «education» (навчання) та «entertainment» (розвага) і перекладене українською мовою як «навчання розвагою» або донесення певної важливої ідеї, що дозволяє учасникам навчання у ситуації реального вибору діяти самостійно, спираючись на власний попередній досвід.

Учасники самі перетворюють навчальну діяльність за допомогою ігрових ситуацій віртуальної реальності у нову дидактичну цілісність.

Особливість едьютейнменту полягає в тому, що він відновлює несвідомі механізми навчання та не зводиться ні до навчальної діяльності (в її звичайному розумінні), ні до ігрової діяльності (у звичайному розумінні), а пропонує сучасне рішення проблеми організації освітнього процесу для дорослих через практичне втілення інноваційних педагогічних ідей, що спонукають кожного дорослого учасника отримати задоволення від самого процесу навчання.

Ян Ванг (Yan Wang), професор університету Маккуорі (Австралія), вважає, що головна мета «едьютейнменту» в тому, що він допомагає урізноманітнити процес отримання знань розвагою, тобто теорія змішується з освітніми цілями і засобами, життєвими цінностями та дає можливість «уявлення досвіду і розваг через творення».

Як працює віртуальне навчання у форматі 3D?

Всіх учасників ми запросимо на соціальну 3D платформу MozillaHub, яка працює у будь-якому браузері користувачів.

Учасники зможуть переглядати відео, презентації, об'єднуватися у групи та переміщуватися у будь-яке місце простору, переходити з групи в групу (на відміну від Zoom, де учасники знаходяться тільки в тих групах, в які їх долучив організатор зустрічі) та бачити інших учасників у просторі, підходити до будь-якого учасника для індивідуальної бесіди (інші на відстані не будуть чути індивідуальних розмов).

MozillaHub дозволяє легко контактувати з іншими користувачами та обмінюватися зображеннями, відео, 3D-моделями і навіть більше.

MozillaHub - це відкрите джерело, що налаштовується відповідно потреб проведення тренінгу. Кожен учасник може вибрати, як представити себе, завантаживши власний аватар у форматі 3D. Завдяки просторовому звуку можна спілкуватися з усіма разом або розділятися на менші групи, як і при особистій зустрічі.

MozillaHub - це ПРОРИВ В ОСВІТІ, найсучасніший формат віртуального навчання у форматі 3D, який дозволяє спілкуватися з іншими віддалено як у звичайному житті! Це чудовий спосіб об'єднати спільноту відповідального вчительства у віртуальному просторі та проводити не тільки онлайн-тренінги, але й масові заходи за технологією занурення у віртуальну освітню реальність.

Долучайтеся до РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЇ!

Для ефективного виконання програми необхідний доступ до високошвидкісного інтернету

Комп'ютер або ноутбук має відповідати таким потужностям: 

ОЗУ 8 Гб, процесор 2,3 GHz

 

 

Дата проведенняЗмістГодини навчанняВид діяльності
28.02

Трек 1. MozillaHubs – віртуальний 3D простір: загальні основи 

1.1. Як вчителю створити атмосферу віртуального навчання подібну до спілкування у реальному житті? 

1.2. Чому MozillaHubs найкраще підходить для організації і проведення ігор у віртуальному просторі? 

1.3. Як влаштований віртуальний простір MozillaHubs? (екскурсія)

1.4. Осмислення призначення та налаштування віртуальних 3D просторів (міні-лекція)

17.00-20.00

навчальний блок - 

1 год.

28.02

Трек 2. Базові функціональні основи роботи у MozillaHubs 

2.1.  Як створити яскравий віртуальний образ? Створюємо аватара, обираємо ім’я, входимо у простір.

2.2. Як переміщуватися у просторі та взаємодіяти з іншими учасниками?

2.3. Чому важливо навчитися обмінюватися медіа та працювати з меню об’єктів? 

2.4. Як мандрувати просторами та долучитися до інших команд?

 майстер-клас, практикум – 1 год.
28.02

Трек 3. Вступ до віртуальної медіагри «3D Фейкоострів» на платформі MozillaHubs (

3.1. Знайомство «Три факти». Налагодження контакту, налаштування на співпрацю, самопрезентація учасників(ниць).

3.2. Вправа «Квітка очікування». Очікування від медіагри «ЗD Фейкоострів».

3.3. Групова робота «Віртуальні правила». Визначення правил групи для підвищення продуктивності роботи.

 інтерактив – 1 год.

04.03

 

 

Трек 4. Методика проведення медіагри «3D Фейкоострів» (командна онлайн-гра, змагання – 6 год.)

4.1. Правила гри. Інструктаж. Сторітелінг «Таємниця фейкоострова».

4.2. Розподіл команд. Гра «Улюблений колір».

4.3. Робота з віртуальними банерами на фейкоострові. Бесіда «Нові виклики інформаційної епохи». 

4.4. Комунікація, міжособистісна взаємодія, розподіл ролей, завдань між учасниками команд у віртуальному середовищі. Командна робота «Пошук інформаціних викликів». 

4.5. Аналіз медіатекстів, визначення ознак фейковості новини. Рятуємо острів від фейкомьотів. Розвиваємо критичне мислення. 

4.6. Рецепти виживання на фейкоосторові. Робота з різними джерелами інформації. Визначення виду медіапродукту. 

4.7. Оформлення командами ігрового поля «Бінго». Робота з інструментами Miro.

17.00-20.00 
07.03

Трек 5. Розвінчування інформаційних впливів 

5.1. «Звільнемо острів від фейків!»

5.2. Презентація ігрового поля «Бінго».

5.3. Експертиза лабораторії інформаційної безпеки "Бінго-mediaLAB".

5.4. Як не потрапити у пастку фейкомьотів? Складаємо чек-лист у ресурсі Miro.

17.00-19.00

презентація, рефлексія, аналіз – 

2 год.

07.03

Трек 6. Сертифікація (2 год.)

6.1. Тестові завдання з медіаграмотності.

6.2. Творча робота з написання історії у стилі чат-фікшн «Пригоди на 3D фейкоострові».

6.3. Творча робота зі складання чек-листа «Як не потрапити у пастку фейкомьотів?»

17.00-19.00 
11.03

Трек 7. Медіаграмотна місія порятунку 3D фейкоострова 

7.1. Вручення переможних татемів командам.

7.2. Енерджайзер «Монстр-фейкомьот» (майстерка у ресурсі Miro).

7.3. Чат-фікшн «Пригоди на 3D фейкоострові» (майстерка у ресурсі Padlet або Tolks).

7.4. Карта емоційного стану учасників (опитування у MentiMeter).

7.5. Віруальне селфі команд у 3D просторі MozillaHubs.

7.6. Свято переможців (віртуальні танці, приватне спілкування, обмін візитівками). 

7.7. Онлайн-вручення сертифікатів.

 

17.00-19.00

онлайн-вечірка - 

2 год.

Професійні можливості: онлайн-педагог з медіаграмотності; розробник освітніх заходів у віртуальному 3D  просторі MozillaHubs