Eng

Розмовляймо українською

підвищення рівня комунікативної компетентності, мовного етикету освітян, удосконалення комунікативної виразності мовлення учительства

Подати заявку
Розмовляймо українською
Суб’єкт підвищення кваліфікації: EdCamp-академія
Розробники / розробниці програми: Олена Промська - учителька української мови та літератури, директорка Сем’янівського НВК Полтавської міської ради
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • Інше: мовна компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • дистанційна
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Українська мова
 • Інше: професійне мовлення педагога
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Вебінари (3 години)

Загальні поняття культури мови та мовного етикету

Мовні засоби підсилення комунікативної виразності вчителів та вчительок.

Практичні заняття (6 годин)

Орфоепія і культура усного мовлення

Особливості культури писемного мовлення освітян

Мовна культура і мовленнєвий етикет

Підсумкова робота. Тестування (1 година).

удосконалення комунікативно-риторичних якостей професійного мовлення, опанування  мовленнєвим етикетом, різними видами усного монологічного та діалогічного спілкування; розвиток правильності, точності, чистоти, виразності, доречності, різноманітності та багатства українського мовлення;  підвищення комунікативно-риторичних якостей мовлення педагогів,