Eng

ОБЕРЕЖНО: ІНФОдемія!

Привабливість:

здобути знання про види фейків, причини їх виникнення та маркери; дізнатися про небезпечні застосунки і месенджери; формування навичок критичного мислення під час роботи з медіатекстами та вміння розпізнавати маніпуляції; розвиток комунікативних навичок педагогів у соцмережах; формування навичок безпечного використання мобільних телефонів, соціальних мереж та месенджерів, зокрема під час воєнного стану; удосконалення знань про персональні дані та опитувальники зі збору даних; розглянути модель створення профайлінгу.

Подати заявку
ОБЕРЕЖНО: ІНФОдемія!
Розробники / розробниці програми: Консультанти центру: Саламіна Інна, Лукашенко Марія, Калин Мирослава.
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: медіаграмотність
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Модуль 1. Медіаграмотність, інфодемія.

Модуль 2. Маркери фейків.

Модуль 3. Персональні дані.

Модуль 4. Медіаосвіта на заняттях.

Учасники вебінару:

- поглиблять знання щодо медіаграмотності, персональних даних та етики спілкування в соціальних мережах

-розвинуть навички розпізнавання пропаганди, джинси, дипфейків, маніпуляцій 

-отримають поради щодо проведення занять з учнями  для розвитку медіаграмотності

- удосконалять навички оперування персональними даними, роботи з медіатекстами, користування телефонами та месенджерами під час воєнного стану