Eng

Курс для керівників закладів загальної середньої освіти із забезпечення якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами

Привабливість:

Оцінювання та рефлексія
star icon
Актуальність теми
Якість матеріалів
star icon
Практико-орієнтованість
star icon
Доступність матеріалів
Якість викладання
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Організація процесу
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Гнучкість навчання
star icon

Підготувати керівників закладів загальної середньої освіти до забезпечення основних напрямів державної політики впровадження інклюзивного навчання, забезпечення якості інклюзивного навчання у закладі

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Шевчук Лариса, експертка ініціативи «Система забезпечення якості освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» Олена Заплотинська, кандидатка історичних наук, керівниця команди Ініціативи «Система забезпечення якості освіти» проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) Ірина Войцехівська – кандидатка юридичних наук, експертка Ініціативи «Система забезпечення якості освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe)
Напрями підвищення кваліфікації:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Форма підвищення кваліфікації:
 • Інше: змішана
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Інше: Керівники та спеціалісти органів управління освітою в громаді
Перелік загальних компетентностей:
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Інше: Здатність до системного та критичного мислення, аналізу та синтезу інформації з різних джерел. Здатність міжособистісної взаємодії, роботи в команді, налагодження соціальної взаємодії, співробітництва з колегами, попередження та розв’язання конфліктів
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Професійні компетентності відповідно до профстандарту керівника ЗЗСО А 1.1 – 1.3; А 3.1 – 3.3; Б 1.1 – 1.3; В 1.2; В 2.3; В 3.1, 3.2, 3.4; Г 1.1, 1,2; Г 2.1, 2.2

Зміст програми

Модуль 1

Порядок організації та забезпечення впровадження інклюзивного навчання 

на рівні закладу освіти

 

Тема 1. Розвиваємо інклюзивне середовище в закладі освіти

 • Оцінка закладу освіти за Формою спостереження за освітнім середовищем

 

Тема 2. Організовуємо та впроваджуємо інклюзивне навчання дітей з ООП

 • Рівні підтримки (робота з таблицею)
 • Відкриваємо інклюзивний клас

 

Тема 3. Планування процесу навчання  дитини з ООП

 • Ознайомлення  з рекомендаціями  висновку/висновками ІРЦ
 • Розробка документів та методичного забезпечення щодо впровадження інклюзивного навчання

 

Тема 4. Порядок створення та організації роботи команди  психолого-педагогічного супроводу

 • Роль керівника закладу у формуванні команди супроводу
 • Налагодження командної роботи
 • Співпраця вчителя та асистента

 

Самостійна робота: Планування  обов’язків та діяльності учасників команди супроводу (педагогів, батьків)

 

Тема 5. Організація роботи асистента вчителя

 • Функції асистента вчителя
 • Документація асистента вчителя 

 

Тема 6.  Кадрове забезпечення для надання додаткових корекційно-розвиткових послуг

 • Цивільно-правові угоди з фахівцями для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг 
 • Організація дистанційного навчання для учнів з ООП

 

 Самостійна робота: Планування  посадових інструкцій педагогів, які надають КРЗ та працюють в інклюзивних класах

 

 

Модуль 2. Індивідуалізація  освітнього процесу

Тема 1.  Індивідуальна освітня траєкторія

 • Індивідуальна освітня траєкторія в умовах війни.
 • Кроки, які має зробити керівник закладу для забезпечення індивідуальної  траєкторії розвитку учня

 

Тема 2. Використання комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в плануванні освітньої траєкторії розвитку особи з особливими освітніми потребами. 

 • Де брати інформацію та як наповнювати найважливіші розділи ІПР
 • Забезпечення асистента дитини

 

Тема 3. Індивідуальна програма розвитку як інструмент для індивідуалізації процесу навчання осіб з особливими освітніми потребами

 • Повноваження керівника закладу освіти у процесі формування ІПР
 • Індивідуальний навчальний план

 

Тема 4Адаптація і модифікація змісту навчального предмета

 • Алгоритм створення Модифікованої індивідуальної програми предмета
 • Навчальні стратегії, спрямовані на допомогу учням з ООП

 

Тема 5 . Моніторинг результатів навчання осіб з особливими освітніми потребами

 • Самооцінювання якості  інклюзивного  навчання в закладі освіти
  1. Розвиваємо інклюзивне середовище в закладі освіти

 

 

Орієнтовний розподіл годин за видами навчальної діяльності

Назва розділів і темКількість годин
Всього у тому числі
Лекційні заняттяПрактичні заняттяТестуванняСамостійна робота

Модуль 1. Порядок організації та забезпечення впровадження   інклюзивного навчання 

на рівні закладу освіти

732 2
 1 1  
 1. Організовуємо та впроваджуємо інклюзивне навчання дітей з ООП 
11   
 1.  Планування освітнього процесу дитини з ООП
11   
 1. 1.4. Порядок створення та організації роботи команди  супроводу

Самостійна робота:   Планування  обов’язків та діяльності учасників команди супроводу (педагогів, батьків)

1   1
1.5. Організація роботи асистента вчителя11   
 1. Кадрове забезпечення для надання додаткових корекційно-розвиткових  занать/послуг
1 1  
 Самостійна робота:  Планування  посадових інструкцій педагогів, які надають КРЗ та працюють в інклюзивних класах1   1
Модуль 2. Індивідуалізація освітнього процесу733 1
2.1. Індивідуальна освітня траєкторія в умовах війни. 1 1  
2.2. Використання комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в плануванні освітньої траєкторії розвитку особи з особливими освітніми потребами.11   
2.3. Індивідуальна програма розвитку як інструмент для індивідуалізації процесу навчання осіб з особливими освітніми потребами211  
2.4. Адаптація і модифікація змісту навчального предмета211  

2.5. Моніторинг результатів навчання осіб з особливими освітніми потребами

Самостійна робота: Самооцінювання якості  інклюзивного   навчання в закладі освіти

1   1
Підсумкове тестування1  1 
Всього годин156513

 

 

Список рекомендованої літератури

 1. «Абетка для директора». Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти (К., 2021) Перейти за покликанням
 2. Практика асистента педагога: міжнародний й український контекст: результати дослідження / Федоренко О. Ф., Мартинчук О. В., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. – К. : ФОП Парашин, 2020. – 112 с.
 3. Інклюзивна освіта: навчальний посібник / Порошенко М. А. – К.: ТОВ «Агенство «Україна», 2019. – 300  с. 
 4. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / Порошенко М. А.  та інші.  – К. : 2018.  – 252  с.

Нормативні документи

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». URL: Перейти за покликанням  
 2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» Перейти за покликанням
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». URL: Перейти за покликанням
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року  № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034. URL: Перейти за покликанням
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року  № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». URL: Перейти за покликанням
 1. Розвинути  уміння здійснювати управлінську діяльність на основі законодавчих і нормативно-правових вимог у сфері інклюзивного  навчання.
 2. Удосконалити уміння  розподіляти ролі, обов'язки і відповідальність між педагогічними працівниками в  процесі впровадження інклюзивного навчання.
 3. Навчити планувати та реалізовувати  індивідуальний  підхід до навчання, запроваджувати індивідуалізацію навчання для осіб з особливими освітніми потребами.
 4. Поглибити знання щодо особливостей  застосування психолого-педагогічного супроводу і надання корекційно-розвиткових послуг під час інклюзивного навчання.
 5. Навчити складати індивідуальну програму розвитку дитини, Індивідуальний навчальний план, Модифіковані програми предмету, відповідно рекомендацій ІРЦ.
 6. Розглянути оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП в умовах змішаного навчання, забезпечити оволодіння інструментами здійснення оцінювання під час навчання онлайн.
 7. Опанувати інструменти самооцінювання для постійного поліпшення якості інклюзивного навчання у закладі
 8. Визначити можливості взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу та місцевими спільнотами щодо забезпечення супроводу в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.