Укр

Ще зручніше, ще функціональніше

News Ще зручніше, ще функціональніше
None
  • Людмила Кубатко
  • Dec. 13, 2022
  • 866

На початку листопада 2022 року оновлено функціонал платформи, аби вона стала ще зручнішою для її користувацьких груп. У цій статті ми докладно повідомимо про те, що змінилося та що цікавого додалося.

І. Для інтеграції можливостей підвищення кваліфікації, навчання за якими проводиться поза межами платформи:

-       до форми створення МПК додано поле для введення покликання на сторонній ресурс, де буде безпосередньо здійснюватися навчання (підвищення кваліфікації) — поле «Перехід для навчання за межами EdWay»;

-       створене поле не є обов’язковим для заповнення, воно відображається на описовій сторінці МПК окремим блоком у правій частині сторінки під блоком «Додаткова інформація»;

-        користувачі і користувачки можуть здійснювати перехід за покликанням на сторонній ресурс тільки після підтвердження заявки на навчання суб’єктом підвищення кваліфікації, тоді кнопка «Перейти для навчання за межами EdWay» стає активною.

ІІ. Для зручності користувачів і користувачок, які обрали для підвищення кваліфікації певну МПК, й логічності процесу інтеграції платформи зі сторонніми ресурсами:

-       усі покликання на сторонні ресурси, де відбуватиметься безпосередньо процес навчання (підвищення кваліфікації), приховані;

-       у разі натискання на текст «Перейти за покликанням», особа, яка не авторизована на платформі, здійснює перехід на інформаційну сторінку, де розміщено повідомлення про необхідність авторизації та подання заявки;

-       після підтвердження заявок СПК усі покликання на сторінці МПК відображаються, і користувачі й користувачки, заявки яких підтверджені, можуть розпочати навчання на сторонніх ресурсах;

-       якщо користувач або користувачка є авторизованими користувачами та їхні заявки перебувають у статусі «Активний» або «Завершено», усі покликання залишаються незмінними і доступні для переходу за ними.

ІІІ. З метою вдосконалення використання СПК наявного функціоналу до форми створення й редагування МПК додано поле «Крайдата прийому заявок на навчання». Це поле містить календар, у якому СПК обирає крайдату прийому заявок на навчання. Поле є обов’язковим для заповнення у тих МПК, які мають чітко визначені строки (поле «Строки виконання програми»). Дата завершення прийому заявок не може дорівнювати або перевищувати дату початку навчання за МПК. 

IV. СПК може вносити зміни й редагувати МПК лише в межах строків, визначених у полі «Строки виконання програми». 

V. Генерація й видача документів про підвищення кваліфікації може здійснюватися СПК упродовж 15 календарних днів після крайдати, визначеної в полі «Строки виконання програми». Ця умова є обов’язковою для тих МПК, які мають певні дати початку та завершення виконання програми.

VІ. З метою зручності обробки СПК заявок до наявного функціоналу на сторінці обробки заявок на навчання за певною МПК (сторінка «Усі заявки») до таблиці додано стовпець, у якому відображається дата та час подання заявки або дата та час призначення відповідного статусу («На перевірці», «Активний», «Відхилено»,«Реалізовано», «Уподобання»):

-       у вкладці «Подані заявки» відображається стовпець, у якому вказані дата і час подання заявки на навчання;

-       у вкладці «Підтверджені заявки» відображаються дата та час підтвердження заявки;

-       у вкладці «Відхилені заявки» відображаються дата та час відхилення заявки; 

-       у вкладці «Завершено» відображаються дата та час генерації документа;

-       у вкладці «Уподобання» выдображаються дата та час, коли особа додала цю можливість до вподобань;

-       у вкладках усі заявки незалежно від статусу відображаються за датою у порядку спадання. 

VІІ. СПК можуть генерувати документи вручну з частковою автоматизацією вибору користувачів/-ок, яким за результатами виконання умов сертифікації видається документ про підвищення кваліфікації. Для цього:

-       на сторінці «Усі заявки» у вкладці «Підтверджені заявки» навпроти запису з відомостями про осіб, які зараховані на навчання, наявний чекбокс, що дає можливість обрати тих осіб, які завершили навчання за певною МПК та виконали умови сертифікації;

-       наявна можливість в один клік позначити всіх осіб, відомості про яких містяться у вкладці «Підтверджені заявки»;

-       наявна можливість вручну зняти позначку, що дає змогу не завершувати навчання особам, які за певних обставин навчання не завершили;

-       після натискання на кнопку «Завершити навчання» статус заявок змінюється на «Завершено» — й відомості про цих осіб переходять до вкладки «Завершено»;

-       за аналогією на вкладці «Завершено» наявний чекбокс, що дає можливість одночасно поставити позначку навпроти рядка з відомостями про всіх осіб, які завершили навчання, та згенерувати їм документи підвищення кваліфікації в один клік натисканням кнопки «Видати документи», попередньо заповнивши налаштування для генерації документів на сторінці «Виготовлення документів»;

-       якщо у МПК не заповнена конфігурація «Виготовлення документів», кнопка «Видати документ» є неактивною, у разі натискання на неї користувач або користувачка отримують інформаційне повідомлення: «Генерація документів про результати підвищення кваліфікації можлива лише після заповнення форми «Виготовлення документів» для цієї можливості підвищення кваліфікації»;

-       на сторінці «Усі заявки» наявна можливість завантажити шаблон у форматі *.csv для створення переліку електронних адрес користувачів і користувачок для масової генерації документів про підвищення кваліфікації на платформі;

-       наявна можливість підвантаження файлу *.csv з переліком електронних адрес осіб, які мають отримати статус «Завершено» та яким потрібно згенерувати документи про підвищення кваліфікації;

-       після завантаження до системи файлу з переліком електронних адрес у форматі *.csv система виконує аналіз та порівняння електронних адрес тих осіб, яким підтверджено заявки на навчання на платформі, з електронними адресами тих осіб, які завершили навчання на сторонньому ресурсі;

-       якщо електронні адреси у базі даних підтверджених заявок та у підвантаженому файлі у форматі *.csv збігаються, система автоматично переводить статус заявки у «Завершено» й генерує документ;

-       якщо в переліку електронних адрес, що підвантажені на платформу, немає таких, які є у базі даних підтверджених заявок, відомості про осіб, які не завершили навчання на сторонньому ресурсі, залишаються у вкладці «Підтверджені заявки»;

-       якщо ж у переліку електронних адрес, що підвантажені до платформи у форматі *.csv є такі адреси, за якими немає підтверджених заявок на платформі, СПК отримує інформаційне повідомлення від системи, що серед бази даних поданих заявок на платформі не знайдені такі електронні адреси;

-       наявна можливість генерації документів про підвищення кваліфікації для тих осіб, електронні адреси яких збігаються й наявні в базі даних поданих заявок.

Зауважимо:

-        щоб введені до описових блоків можливостей покликання відображалися коректно, їх потрібно прив’язувати через застосування спеціальної кнопки для вставки гіперпокликань, що міститься на панелі вбудованого редактора;

-        після виходу строків генерації документів про підвищення кваліфікації в разі форс-мажорних обставин та за гострої необхідності видати документи пізніше ніж за 15 днів, ви можете надіслати відповідний запит до Служби підтримки EdWay.