Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Запитували-відповідаємо: щодо наявності КВЕДів у суб’єктів підвищення кваліфікації, представлених на EdWay

  • 10 January 2023, 14:19
  • О. Дегтярьова
  • 1717
None

Платформа «EdWay» - це майданчик, на якому представлені різні суб'єкти підвищення кваліфікації. Питання організації процесу підвищення кваліфікації та його реалізація знаходяться поза межами компетенції Служби підтримки платформи і є відповідальністю суб'єкта підвищення кваліфікації.

Разом з цим, до Служби підтримки платформи досить часто надходять запитання щодо наявності КВЕДів у суб’єктів підвищення кваліфікації.

З цього питання повідомляємо таке.

Відповідно до частини другої статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію не лише у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, а й у інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 визначає, що суб'єктами підвищення кваліфікації можуть бути: «[…] заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників».

При чому, щодо останніх, як наголошується в листі МОН України від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti)

немає жодних підстав чи необхідності вимагати в них відповідну ліцензію, акредитацію, якісь затвердження, документи про КВЕДи, статут тощо.

Ні Закон, ні постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 не вимагають  вивчення та перевірки установчих документів юридичних осіб, які пропонують освітні послуги у сфері підвищення кваліфікації, не вимагають оцінювати їх на предмет відповідності вимогам законодавства тощо.

Але є п’ять важливих речей, які конче необхідно перевірити і знати про суб’єкта, щоб потім не мати проблем із визнанням пройденого у цього суб'єкта підвищення кваліфікації.

Отже, відповідно до нормативних вимог, обираючи провайдера освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації, варто звернути увагу на таке:

- чи оприлюднює суб’єкт свої програми підвищення  кваліфікації?

- чи містить оприлюднена програма підвищення кваліфікації цього суб’єкта усі необхідні компоненти, що вимагаються?

- чи містить документ про підвищення кваліфікації цього суб’єкта усі необхідні компоненти, що вимагаються?

- чи оприлюднює суб’єкт перелік виданих документів про підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі?

- чи містить перелік виданих документів про підвищення кваліфікації усю необхідну інформацію, яка потрібна?

 

Більше про підвищення кваліфікації педагогічних працівників можна дізнатися, опанувавши безкоштовний онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості" за покликанням  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PPK101+2020_T1/abou

Бажаємо успіху на шляху професійного зростання!