Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-in-a-box 7.0
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Ванжула Наталія
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Магістральний міні-EdCamp Vinnytsia Lyceum 4 «Освітній страйк. Виклики та точки зростання»»
Олександр ЕЛЬКІН Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Анастасія КРИКУН Координаторка (не)конференції
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0247-00593-2023-31342 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/593/detail/
Certificate background
  • Qualification form: очна.
  • Qualification type: (не)конференція у форматі EdCamp
  • Volume in hours: 9.00
  • Volume in ECTS loans: 0.30
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіям…
  • Achieved results: розвинуто інформаційно-комунікативні навички, критичне мислення; сформовано психологічну резильєнтність учасників/учасниць (не)конференції; підвищено педагогічну майстерність проактивних педагогів/педагогинь,
  • Date of issue: May 20, 2023
Document account: 0247-00593-2023-31342 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
Partners: