Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Олена Трибко
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Решетун Тетяна
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Розширення педагогічного потенціалу за допомогою інтерактивних сервісів»
EdWay logo Document account: 0169-00649-2023-33822 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/649/detail/
  • Qualification form: очна.
  • Qualification type: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 4.00
  • Volume in ECTS loans: 0.13
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Achieved results: Опановано практичний кейс застосування інтерактивних сервісів у викладацькій діяльності; сформовано/удосконалено практичні навички використання різних інтерактивних сервісів у навчальному процесі й сприяння підвищенню інтересу учнівства до навчання,
  • Date of issue: June 13, 2023
Document account: 0169-00649-2023-33822 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"