Укр
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Байдик Сергій
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Шляхи розвитку резилієнтності вчителя»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00413-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
edway.in.ua/uk/mpk/413/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 11.00
  • Volume in ECTS loans: 0.37
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
  • Achieved results: В результаті проходження програми сформовано розуміння основних понять з теми; сформовані уміння застосовувати окремі психологічні прийоми для тренування навичок координації емоцій та цілеспрямованої поведінки; засвоєно прийоми психологічної самодопомоги, навички самоефективності та проактивної поведінки; удосконалено уміння самооцінки власної резильєнтності, емоційної саморегуляції, особистісних стратегій розвитку, а також ефективності прийомів самодопомоги і профілактики ПТСР.
  • Date of issue: Sept. 7, 2022
Document account: 0207-00413-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"