Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Степанова Оксана. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Степанова Оксана
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Національний EdCamp для радості «Тримай п’ять, освіто!»»
Олександр Елькін Голова Ради ГО "ЕдКемп Україна", кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0042-00276-2021-00126 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/276/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 60.00
  • Volume in ECTS loans: 2.00
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», соціальна і здоров’язбережувальна компетентність
  • Achieved results: сформовано / удосконалено навички володіння практичними інструментами СЕЕН, емоційної гігієни і стійкості, управління емоціями; компетентності, пов’язані з ефективною комунікацією, взаємодією та співпрацею; навички креативного і критичного мислення, фасилітації, організації партнерської взаємодії та управління конфліктами; визначено взаємозв’язок між ідеями доброти, самоусвідомлення, співпереживання, залученості до громади, усвідомленням рівних прав і можливостей як складовими Концепції НУШ.
  • Date of issue: Dec. 29, 2021
Document account: 0042-00276-2021-00126 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"