Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Володько Олена. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Володько Олена
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Онлайн-майстерка «Знайомство з СЕЕН»»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0042-00486-2023-00035 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/486/detail/
Certificate background
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 12.00
  • Volume in ECTS loans: 0.40
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогі…
  • Achieved results: засвоєно теоретично-методичні засади педагогічної моделі СЕЕН; опановано практиками СЕЕН, інструментами створення атмосфери співпереживання у класі; розвинуто навички ефективної комунікації, вдумливого слухання, управління емоційно-травмуючими ситуаціями.
  • Date of issue: Feb. 24, 2023
Document account: 0042-00486-2023-00035 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"