Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Серія вебінарів для викладачів англійської - "Empowering ESL Learners 2.0"

Підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів з англійської, надання їм нових знань про сучасні підходи у викладанні: персоналізація уроків та мотивація учнів, розвиток рефлексивного мислення, покращення soft skills, впровадження гейміфікації на уроках

Серія вебінарів для викладачів англійської - "Empowering ESL Learners 2.0"

Developers / Program Developments:

Академія розвитку мовних шкіл Перейти за покликанням

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Методист
 • Старший викладач

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Іноземна мова (англійська)

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Телефон: 0 800 755 265

Email: eduplatform@talken.cloud 

1. 3.07 (18:00-19:00) - Personalization and motivation

 • Personalisation and its importance in the ESL classroom
 • Tips and tricks on how to make lessons more personalised
 • Personalised speaking
 • Motivation and factors that affect students' motivation
 • Ways of motivating students and making the learning process more interesting

 

2. 10.07 (18:00-19:00) - Reflective thinking

 • What is 'reflective thinking' and why it should be applied in the ESL classroom
 • When and how to activate students' reflection
 • Problems to anticipate while prompting students to reflect on their progress
 • Activities and strategies that enable reflective thinking
 • More recommendations

 

3. 17.07 (18:00-19:00) - Soft Skills

 • Understanding soft skills in ESL teaching
 • Key soft skills in ESL teaching: the importance of each skill and their application in ESL learning
 • Strategies for teaching soft skills in the ESL class
 • Soft skills of an ESL teacher: being role models for students
 • The importance of teaching soft skills in the ESL context: how developing soft skills can benefit students in class and in their future

 

4. 24.07 (18:00-19:00) - Gamification in ESL lessons

 • What is gamification and game-based learning
 • Benefits of using games in the lessons
 • Types of games - games with different learning aims - online / offline/ no resources games - games for different age groups
 • Transforming textbook tasks into games
 • Tips on effective usage of games in ESL lessons

Підвищення рівня власної кваліфікації, покращення навичок викладання та здобуття нових знань щодо сучасних інструментів, застосунків та методів онлайн-викладання.

Мова вебінарів: англійська

 

Відвідування вебінарів безкоштовне. 

 

Сертифікати з підвищення кваліфікації: 1 вебінар = 1 сертифікат (ви маєте можливість отримати сертифікат після кожного вебінару) Для цього вам потрібно пройти тест та набрати 80 або більше відсотків правильних відповідей.

 

Вартість сертифікату - 100 грн

 

Перейти за покликанням

3.07 (18.00-19.00) - Personalisation and motivation

10.07 (18.00-19.00) - Soft Skills

17.07 (18.00-19.00) - Reflective thinking

24.07 (18.00-19.00) - Gamification in ESL lessons