Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди

Набуття нових та удосконалення існуючих професійних компетентностей педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які дозволяють активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів

Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди

Developers / Program Developments:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Ганна ШВІНДІНА, доктор економічних наук, доцент, виконавчий директор громадської організації «Центр освіти впродовж життя», керівник секції «Науково-освітні інновації в економіці та менеджменті» громадської організації «Рада молодих вчених», менеджер проєктів; Андріана КОСТЕНКО, доктор політичних наук, керівник Центру соціальних досліджень СумДУ, член Сумської обласної громадської організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини», член Всеукраїнської асоціації європейських студій», член "Всеукраїнської мережі «Індустріальний гендерний комітет з реклами», член Експертної ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України; Алла КРАСУЛЯ, кандидат педагогічних наук, магістр освітніх технологій, член Правління Української асоціації дослідників освіти, член Української спілки германістів вищої школи та Всеукраїнської спілки викладачів перекладу; Ірина ДІДЕНКО, кандидат економічних наук, фахівець із застосування сучасних програмно-технічних засобів аналізу даних для візуальних комунікацій; Анна СЛАВКО, кандидат юридичних наук, член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції, виконавець освітнього проекту

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Старший викладач
 • Художній керівник

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Здатність використовувати форми, методи, прийоми та засоби навчання, які дозволяють активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Освітні технології інтенсифікації навчання: формування навичок 21 століття за 21 день.

2. Гейміфікація: використання ігрових підходів у навчальному процесі.

3. Сторітеллінг: створення історій для навчання.

4. Фасилітація: колективне розв’язання проблем у командній роботі.

5. Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та творчих проблем.

6. Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу.

7. Тренінги як активна форма навчання.


 

 • застосовувати освітні технології для формування фахової компетентності та м'яких навичок студентів 
 • знати особливості застосування ігрових методик у навчальному процесі;
 • володіти технологією створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації;
 • застосовувати технології фасилітації для групової та командної взаємодії;
 • розуміти особливості організації командного квесту при викладанні навчальної дисципліни;
 • володіти сучасними техніками візуалізації навчального матеріалу