Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

З електронних засобів та дистанційних технологій навчання (Ліцензія: наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 №951л)

Удосконалення раніше набутих та набуття нових цифрових компетентностей у межах професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

З електронних засобів та дистанційних технологій навчання (Ліцензія: наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 №951л)

Developers / Program Developments:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Анна МАРЧЕНКО, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук, навчально-науковий консультант ТОВ «Майндкей»; Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО, к.е.н, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами; Андрій ПІВЕНЬ, начальник Центру комп’ютерних технологій Сумського державного університету; завідувач лабораторії мультимедійних технологій навчання; координатор стартап-центру СумДУ «New Generation»; координатор ресурсного центру Microsoft; адміністратор Office 365, Azure, Imagine Academy of SSU; Тарас ЛЮТИЙ, к.ф.-м.н., доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст; Олена ПРОЦЕНКО, к.ф.-м.н., доцент, член Українського науково-освітнього ІТ-товариства, учасник проектів програми Erasmus+, тренер ТОВ NetCracker; Оксана ШОВКОПЛЯС, к.ф.-м.н., завідувач навчально-методичної лабораторії електронного навчання організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ; Олена БАЗИЛЬ, к.ф.-м.н., провідний фахівець навчально-методичної лабораторії електронного навчання організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ.

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Здатність організовувати викладання дисципліни та навчання у дистанційній формі за допомогою різних онлайн-ресурсів

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Змішане навчання як технологія поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання. 

           1.1. Цифрові освітні технології у навчальному процесі. Соціальні, педагогічні, технологічні та організаційні аспекти впровадження цифрових технологій.

           1.2. Моделі змішаного навчання та особливості їх впровадження у навчальній діяльності.

2. Використання Google-сервісів у навчальному процесі.

          2.1. Google Classroom для створення, поширення та класифікації навчального контенту.

          2.2.Google Forms як засіб тестування, збору даних та автоматичної генерації.

3. Засоби організації навчальних занять у відеорежимі.

4. Застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання у закладах освіти. 

        4.1. Засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів.

        4.2. Використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища.

5. Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках.

       5.1. Scrum – інструмент оптимізації роботи команд.

       5.2. Google Calendar – інструмент побудови пріоритетів. 

       5.3. Google Keep – систематизатор ідей та рутинних справ.

       5.4. Google Tasks – інструмент контролю завдань.

       5.5. Trello – менеджер проєктів та завдань для малих та середніх команд.

6. Мультимедійний контент: види та засоби створення.

      6.1. Презентації: кращі практики MS PowerPoint та його потенціал.

      6.2. Нові тренди графічного контенту: меми та інфографіка.

      6.3. Анімація та відео: новий вимір навчально-дидактичного матеріалу.

7. Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle.

       7.1. Створення ресурсів у дистанційному курсі (підготовка та розміщення навчального контенту у різних форматах). 

      7.2. Організація та проведення тестування. 

      7.3. Робота з користувачами.

8. Дистанційні технології навчання.

9. Використання онлайн інструментів (віртуальних лабораторій та реального лабораторного обладнання) у навчальному процесі

 • розуміти особливості впровадження змішаного навчання у закладах освіти; 
 • знати можливості та механізми використання Google-сервісів при організації навчального процесу у дистанційній формі;
 • розуміти алгоритм роботи з сервісом Google Classroom;
 • розуміти особливості організації навчальних занять у формі відеоконференції з використанням різних програмних продуктів та пристроїв;
 • вміти застосувати засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів;
 • вміти використовувати інструмент Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища;
 • розуміти методичні та організаційні засади ефективного управління власним часом та аудиторною роботою студентів;
 • знати можливості та механізми використання засобів керування особистим розкладом за допомогою інструментів Google Calendar,  Google Keep та Google Tasks;
 • вміти організовувати роботу малих і середніх команд з використанням менеджера проєктів та завдань Trello;
 • володіти сучасними технологіями створення мультимедійного контенту;
 • вміти створювати та розміщувати навчальний контент у дистанційному курсі за допомогою платформи Moodle;
 • знати можливості та технології використання платформи Lectur.ED для організації навчального процесу у дистанційній та змішаній формах навчання, зокрема на платформі МІХ СумДУ.