Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Інтегрований соціально-мистецький курс "My world" для дітей зі складними порушеннями розвитку

Підготовка працівників педагогічної та соціальної сфери до формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку; вдосконалення ключових компонентів професійної компетентності вчителя, опанування новими елементами інклюзивної компетентності в рамках організації навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи з дітьми із складними порушеннями розвитку в дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, у закладах, що надають послуги з соціальної реабілітації.

Subject of advanced training:

Суменко Тетяна Юріївна

Developers / Program Developments:

Суменко Тетяна Юріївна, музична керівниця вищої категорії Комунального закладу "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідіністю "Промінь"; аспірантка кафедри соціальної роботи КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія "Харківської обласної ради; здобувачка другого рівня вищої освіти МДПУ із спеціальності "Психологія", членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF; авторка "Інтегрованого соціально-мистецького курсу "MW", "Робочого зошиту" та "Щоденнику успіху" для дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах реабілітаційного центру, засновниця "Першого інтегрованого онлайн театру соціальної комунікації та співтворчості "VDOMA".

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Керівник студії
 • Музичний керівник
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

List of common competencies:

 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Мистецтво
 • Мистецтво (музичне)
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Other: Комплексна реабілітація

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Онлайн-консультації;
 • тематичні майтер-класи;
 • виїздні заходи з надання освітніх послуг для фахівців, що працюють з дітьми із складними порушеннями розвитку, з дітьми з  ОПП.

 

№ п/пНазва модулів Всього годинУ тому числіПоточний контроль знань
ЛекціїСамостійна робота
 1.  
1 модуль. Про курс. Соціальна компетентність дітей із СПР.31,51,5 
2.2 модуль. Складні  порушення розвитку дитини. 31,51,5 
3.3 модуль. Специфіка проведення музичних занять для дітей із складними порушеннями розвитку. МНЗ.21,50,5 
4.4 модуль. Мультидисциплінарна команда. Що, де, коли?!321 
5.5 модуль. Стратегія, структура «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW», протоколи, діагностика.31,51,5 
6.6 модуль. «Особливе про особливих».431 
7. 7 модуль. Творча хвилина, як структурний компонент заняття.321 
8.8 модуль. «Практичний кейс».743 
Всього:2811,56,5 
Підсумкова атестація2 22
Всього годин: /+10 год після 25.10.20233028,519,52

 

Завдяки опануванню новими компетенціями, що пропонує дана програма підвищення курсів кваліфікації ви зможете успішно проходити атестацію, вибудовувати траєкторію навчальної, корекційно-розвиткової діяльності з дітьми із складними порушеннями розвитку та бути впевненішими і ексклюзивними у своїй професії.

Опановано: 

 • знання про  теоретичні та методичні основи організації навчальних, розвитково-корекційних занять для дітей із складними порушеннями розвитку в дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, в соціальних установах (реабілітаційні центри, центри розвитку для дітей);
 • механізми діяльності усіх учасників реабілітаційного процесу під час проведення відкритих заходів;
 • особливості супроводу при включенні (залученні) дітей зі складними порушеннями розвитку до колективу дітей (група, клас);
 • уміння планувати навчальну, виховну,корекційно-розвиткову роботу групи дітей зі складними порушеннями розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини;
 • уміння застосовувати на практиці моделі побудови музичних, корекційно-розвиткових занять для дітей із складними порушеннями розвитку;
 • навички аналізу  педагогічної, корекційної   діяльності в умовах реабілітаційного курсу, або умовах   інклюзивного навчання.
 • планування навчальної, корекційно-розвиткової діяльності дітей із складними порушеннями розвитку з  урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

Визначено

 • особливості нозологій дітей із складними порушеннями розвитку згідно МКХ 10;
 • особливості спільної діяльності музичного керівника та інших учасників мультидисциплінарної команди в умовах реалізації корекційно-розвиткової роботи та інклюзивного навчання;
 • структуру музично-корекційних занять;
 • умови і принципи організації корекційно-розвиткової діяльності для дітей із складними порушеннями розвитку;
 • умови та принципи організації корекційної   діяльності у реабілітаційному середовищі;
 • умови формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку засобами музичного мистецтва.

Удосконалено та розширено: 

 • уявлення про розробку та застосовувати на практиці музичних нейрокорекційних ігрор-вправи;
 • знання про застосовувати на практиці елементів інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW».

Створено: 

 • моделі музичних,  корекційно-розвиткових занять для дітей із складними  порушеннями розвитку.
 • шаблони нейрокорекційних, соціальних, комунікативних ігор для дітей зі СПР.

 

Про курс

"Інтегрований соціально-мистецький курс "MW" – унікальна методика проведення музично-корекційних занять для дітей із складними порушеннями розвитку, що не має аналогів. Курс, або елементи курсу, доречно реалізувати як в закладах дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти,  соціальних установах на кшталт реабілітаційних центрів.

 

 

 

 

Задачі програми:

 • сформувати уявлення про створення умов формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку засобами музичного мистецтва, підготовки бази методичного матеріалу, реалізації корекційно-розвиткової  діяльності  та  інклюзивного навчання;
 • допомогти педагогічним працівникам та фахівцям соціальної сфери оволодіти теоретичними і практичними навичками застосування основних умов впровадження «Інтегрованого соціально-мистецького курсу «MW» в свою професійну діяльність.

Завдання програми:

В результаті освоєння даної  програми підвищення кваліфікації слухачі повинні опанувати знання та навички, що необхідні для якісної зміни їх компетенцій:

ЗНАТИ:

 1. теоретичні та методичні основи організації навчальних, розвитково-корекційних занять для дітей із складними порушеннями розвитку в  дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, в соціальних установах (реабілітаційні центри, центри розвитку) ;
 2. особливості нозологій дітей із складними порушеннями розвитку згідно МКХ 10;
 3. особливості спільної діяльності музичного керівника та інших учасників мультидисциплінарної команди в умовах реалізації корекційно-розвиткової  роботи та  інклюзивного навчання;
 4. структуру музично-корекційних занять;
 5. механізми діяльності усіх учасників реабілітаційного процесу під час проведення відкритих  заходів;
 6. умови і принципи  організації корекційно-розвиткової діяльності для дітей із складними порушеннями розвитку;
 7. знати що являють собою музичні нейрокорекційні ігри-вправи, розробляти їх та застосовувати на практиці;
 8. особливості супроводу при включенні  (залученні) дітей зі складними порушеннями розвитку до колективу дітей (група, клас).

УМІТИ:

  9. планувати навчальну, корекційно-розвиткову діяльність дітей із складними порушеннями розвитку з  урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини;

 10.  застосовувати на практиці  моделі побудови музичних,  корекційно-розвиткових занять для дітей із складними  порушеннями розвитку;

11.  дотримуватися умов та принципів організації корекційної   діяльності у реабілітаційному середовищі;

12. застосовувати на практиці елементи інтегрованого   соціально-мистецького курсу «MW»;

13. володіти навичками аналізу  педагогічної, корекційної   діяльності в умовах реабілітаційного курсу, або умовах   інклюзивного навчання.

Мета програми: підготовка працівників педагогічної та соціальної сфери до формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку;   вдосконалення ключових компонентів професійної компетентності вчителя, опанування новими елементами інклюзивної компетенції в рамках організації або реалізації навчальної, виховної, корекційно-розвиткової роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних закладах освіти, у закладах, що надають послуги з соціальної реабілітації.

Для кого цей курс: 

Додаткова програма підвищення кваліфікації «Інтегрований соціально-мистецький курс «MW»  призначена для соціальних, педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх  закладів  освіти та соціальних установ, музичних керівників, музичних терапевтів, вчителів реабілітологів, тьюторів, асистентів вчителів, асистентів соціальних вихователів, батьків дітей із складними порушеннями розвитку, волонтерів,  інших осіб  із числа соціальних, педагогічних працівників, що здійснюють інтегрований та  інклюзивний підхід до дітей із складними порушеннями розвитку.

Переваги: 

Зміст і навчально-методичне забезпечення зазначених дистанційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних, соціальних працівників розроблені  на основі   авторської методики Суменко Т.Ю., навчальних матеріалів та навчально-корекційних  програм рекомендованих Міністерством освіти і науки України та Інститутом Модернізації  змісту освіти. Слухачі курсу отримають ексклюзивні знання з методики проведення музичної,  корекційно-розвиткової діяльності, кейс з інноваційними практичними матеріалами для дітей із складними порушеннями розвитку  що пройшли апробацію у реабілітаційній установі м. Харкова.

Курс є постійно діючим. Навчальний матеріал розміщений в  приватному  Телеграм каналі (8 модулів). 

 

Підсумкове тестування: для атестації по програмі підвищення кваліфікації необхідно пройти тестове завдання. Надані тестові завдання являються формою підсумкового контролю осіб, що навчаються за програмою підвищення кваліфікації. Для виконання тестової роботи, слухачі мають засвоїти основні знання за темами навчальної програми курсу. Тестова робота з результатом 50% правильно виконаних завдань вважається успішною. 

Ваш документ

Довідка (сертифікт) про підвищення кваліфікації

Учасники й учасниці навчального курсу зможуть застосовувати практичні матеріали у  навчально-виховній,  корекційно-розвитковій роботі з дітьми із складними порушеннями розвитку. Опанування новими компетентностями допоможуть вчителям  та фахівцям  створювати єдиний соціальний простір з метою надання якісних корекційно-розвиткових послуг; успішно організувати роботу мультидисциплінарної команди; ефективно використовувати творчі,  практичні інструменти у своїй професійній діяльності.